Medlemsskab

Medlemsskab af FDF Øster Bjerregrav koster 700 kr. årligt, der betales i to rater. Indmeldelsesblanket uddeles til de ugentlige møder.

Det er muligt at søge friplads - tag fat i kredslederen for at høre mere herom.

Forbundsskjorte

I FDF har vi vores forbundsskjorte på, når vi mødes. Når du er blevet medlem kan du købe en i vores butik, 55 Nord.

Gå til butikken