Retningslinier og praktiske vink, som må følges, så alle kan få glæde af ophold på Borgmestergården

Inden du kommer på borgmestergaarden

 1. Nøgle tilsendes ca. 1 uge før lejemålets start.
 2. Medbring selv rengøringsmidler, karklude, gulvklude og viskestykker.
 3. Husk lagen. Der skal anvendes lagen på køjerne.
 4. Hunde og andre dyr må ikke medbringes.
 5. Læs Retningslinier for ophold i skoven

Ved Ankomst

 1. Alle bør orientere sig om brandmateriellets placering. (6,7,11)
 2. Udfyld tilsendt skema til aflæsning af el-måler ved ankomst.(gavlen af 1)
 3. Tænd for varme- ifølge opslåede anvisninger i pejsestuen (9)
  og i lederrum i sovesal (13)

Opholdet

 1. Der er adressetavle i baggang. (4)
 2. Al færdsel udenfor lejrens afmærkede område foregår på stier og
  veje- Der henvises til Naturfredningslovens regler.
 3. Ved markering af ruter skal FDFs gule markeringstavler anvendes.
  Efter brug hænges de tilbage i baggangen (10)
 4. Beplantningen må på ingen måde beskadiges
 5. Der må kun tændes bål på de anlagte bålpladser
 6. Forsigtighed med åben ild påbydes.
 7. Brænde findes i brændeskuret.
 8. Skriveri på væggene og anden ødelæggelse på bygninger og inventar
  vil blive repareret på lejerens regning.

Afrejse

 1. Lejren skal være rengjort inden afrejse. Manglende rengøring vil blive
  udført for lejers regning.
 2. Afbryd varme efter de opslåede anvisninger.
 3. Vær forsigtig og omhyggelig ved lukning af skodderne.
 4. Udfyld elregnskab og evt. opgørelse over ødelagte genstande.
 5. Nøgle og skema for elregnskab m.v. afleveres i postkassen.

For borgmestergårdens skyld

 1. Følg omhyggeligt ordensregler, anvisninger og rengøringsvejledninger
 2. Bemærk: Da vejen til Borgmestergården er en privat skovvej, kan skovarbejde i perioder forhindre transport med motorkøretøjer, hvilket skal respekteres
 3. I de omkringliggende skove må sportsarrangementer, orienteringsøvelser, marcher, spejderøvelser m.v. ikke gennemføres uden tilladelse fra skovenes ejere.
 4. Husk: Det er ledernes ansvar, at alle retningslinjer overholdes.

God lejr og på gensyn!