Er du medlem hos Brædstrup FDF, anvender vi dine personoplysninger til at:

  • administrere dit medlemsskab, herunder kontingentopkrævning

  • planlægge, gennemføre og lave opfølgning på kredsens aktiviteter

  • opfylde lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

  • vise vores aktiviteter på Facebook, Instagram og hjemmeside (billeder)

  • administrere din relation til os

Disse oplysninger vil altid blive behandlet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, beskrevet i hovedorganistionens privatlivspolitik.

Er der noget du er tvivl om, eller er der spørgsmål til hvordan vi behandler, benytter eller opbevarer personfølsomme data, er du altid velkommen til at rette henvendelse til FDF Brædstrup's bestyrelse.