Adgangsvej

Sker via grusvej ind til venstre når man kommer fra Lisbjerg
Ved hytten er der to indkørsler. Følg venligst skiltene, så indkørsel sker ad den sidste og udkørsel ad den første.

Der må kun parkeres på pladsen foran Dønkok, max. 10 biler. Busser skal af- og pålæsse fra asfaltvejen.
Der henvises derudover til offentlig P-plads i skoven 200 meter syd for Dønkok.
Af- og pålæsning samt parkering i vejsiden på adgangsvej må ikke finde sted.Affald

Der sorteres affald i plast/metal/glas og pap/papir samt restaffald
Spandene står først ved grusvejen ind til Dønkok og i den side af vejen, som vender ind mod Dønkok.
Naboens spande på modsatte side af vejen må under ingen omstændigheder benyttes.
Alt restaffald skal være i affaldsposer bundet med knude eller snor.
Aske må ikke smides i skraldespand. Benyt særlig askespand.
Indendørs skraldespand må kun benyttes med isat skraldesæk og skal tømmes før afrejse.


Akut fejl

Skulle der mangle el, vand, varme eller f.eks. være ødelagt en rude, så ring til udlejer, for at få udbedret manglen/skaden – tag ikke selv kontakt til en håndværker:
1) Henning telefon 23 26 67 66
2) Martin telefon 21 92 80 60
3) Christina telefon 50 94 38 61


Alkohol

Der må ikke indtages alkohol på matriklen, det vil sige hverken inde eller ude.


Ankomst

For at sikre en god oplevelse, så tjek følgende:
Anvende tilsendt dørkode til at komme ind ved at sende en sms.
Tjek der er varmt og koldt vand i køkken og på badeværelse.
Tjek at toiletter fungerer.
Tjek at der er strøm, tænd lys et sted, tænd for en komfurzone og åben for køleskabet.
Tjek at ingen ruder er itu eller anden skade på bygning eller inventar.


Afrejse

Sørg for at rengøring er udført i henhold til beskrivelse under rengøring
Sørg for at alle døre og vinduer, inkl. på indskudt dæk, er lukkede.
Sørg for at alt kontaktlys, emhætte, kaffemaskine, komfur m.m. er slukkede.
Sørg for at hoveddør er låst.
Skriv en sms til 50 94 38 61, hvis der er brugt op af noget i hytten, f.eks. rengøringsmidler.

Brand

Ring 1-1-2 og tilkald brandvæsen. Ring derefter til kontaktperson.


Brænde

Brænde til udendørs bål skal selv medbringes. Der er brænde i hytten til brændeovnen.
Nedfaldne grene og småpinde må samles i skoven, men det kan ikke forventes at der ligger væsentligt.
Det skovede/opskårne træ tilhører FDF og må ikke bruges.


Brændeovn

Når der tændes op i brændeovnen, skal optændingen forberedes grundigt, så det ikke er nødvendigt at åbne lågen, før der er god ild og ovnen brænder ordentligt. Luft og træk reguleres automatisk.
Brug gerne tændblokke og start med små pinde og træstykker under større stykker træ, og brug kun tørt træ.
Hvis lågen åbnes, inden der er ordentlig ild, og brændeovnen er fuld af røg, slipper røgen ud i rummet og aktiverer røgalarmen. Der sker ikke noget tilkald, hvis røgalarmen går i gang. Røgalarmen vil stoppe igen når I har luftet godt ud.

Butikker

Der er bager, SuperBrugs, Aldi og Netto i Lystrup – se kort nederst


Depotrum

Er aflåst for lejer med mindre der lavet særlig aftale.


Dørlås

Den automatiske dørlås åbnes og låses via mobiltelefon ved brug af den tilsendte kode i det tidsrum I har booket hytten. I tidsrummet 08.00 - 21.00 på hverdage, samt i weekenden, hvor hytten er udlejet, forbliver døren låst op efter åbning indtil I låser den manuelt.
Uden for dette tidsrum låses døren automatisk kort tid efter, at den er låst op.
Øvrige udvendige døre åbnes og låses manuelt indefra.


Emhætte

Emhætten betjenes med fjernbetjening.
Fjernbetjeningen er placeret i øverste bestikskuffe i skabet ved siden af køleskab


Flagstang

Flaget må hejses i henhold til gældende flagregler. Hvis flaget er vådt efter endt brug, så hæng det til tørre på rækværket på det indskudte dæk.

Hærværk

Al skrift og maling på inventar vil blive mødt med et krav om erstatning


Kirke

Elev kirke ligger ca. 1 km mod nord, og kan kontaktes på 86 22 79 76
Derudover er der kirker i Lisbjerg og Lystrup.

Lisbjerg skov

Som ligger lige bag ved Dønkok har både stort areal og shelter, som kan bookes her: https://friluftslivaarhus.dk/Home/LokationDetaljer/439
Der er en rute på ca. 3.3 kilometer her: https://www.loeberute.dk/Track/Public/deda9207-7a63-4a82-a9f9-b3e4ae5e25eb
Eller 7,3 kilometer: https://www.loeberute.dk/Track/Public/90c661ae-64d7-4cd3-bb6d-349350008329
Ved løb kan booking af skov ske via dette link: http://www.brugaarhus.dk/ (kræver bruger-login).

Lys og varme

Loftlyset i køkken/alrum samt over køkkenbord er forsynet med gaspærer. Når lyset tændes, går det flere minutter før lamperne lyser 100 %. Når der slukkes på kontakten, kan gaspærerne ikke umiddelbart tændes igen. Der går 5-10 minutter før lamperne igen begynder at lyse.

Lyset i entre, i sal, over køkkenbord, over komfur og på det indskudte dæk tændes på kontakter.
Lys på toiletter tænder/slukker automatisk via bevægelsessensor.
Udvendigt lys tændes på kontakt.

Hytten opvarmes med luft til vandpumpe og gulvvarme. I fyringssæsonen er hytten opvarmet ved ankomst.
Undlad venligst at stille på termostater, da det tager 24 timer før en regulering slår igennem.
Brug også brændeovnen med omtanke. Der bliver meget varmt i rummet, hvis ikke der fyres behersket.

Medbring

Der er rengøringsmidler, rengøringsredskaber, håndsæbe og opvaskemiddel i hytten.
Medbring selv viskestykker, karklude, håndklæder, store og små skraldeposer, brænde, køkkenrulle og toiletpapir samt andre forbrugsting.

Nødudgang

Der findes et stort antal døre i niveau, som kan anvendes. På det indskudte dæk er der et vindue med redningsåbning.

Nøgleboxe

De opsatte nøglebokse kan kun benyttes efter særlig aftale med udlejer.

Offentlig transport

Der kører ikke offentlig transport lige forbi, tættest er Letbanestop ved Nye eller busstop i Lisbjerg by

Opvarmning

”Se under lys og varme”

Ovenlys

Ovenlysvinduerne kan åbnes med fjernbetjening.
Fjernbetjeningen er placeret på skabssiden ved komfuret.
Fjernbetjeningen aktiveres ved at trykke på ’hus’ figuren hvor efter det ene, det andet eller begge vinduer kan åbnes/lukkes helt eller delvis ved at vælge 0-100% åben eller ’LUK’.
Valg af vindue eller begge sker ved at rulle billedet til siden med en finger.
Kommer der regn lukker vinduerne automatisk.
Selv om det regner, kan vinduerne tvangsåbnes, men det skal der benyttes med varsomhed, så det ikke regner ind i hytten.

Overnatning

Inde: Kun i underetagen – der må ikke overnattes op det indskudte dæk.
Ude: I medbragte telte, som kan slås op på græsarealet..

Personskade

Kontakt skadestue på telefon 70 11 31 31, ved større skade ring 1-1-2 og rekvirer en ambulance

P-forhold

Se under ”Adgangsvej”

Rafter

Der er desværre ikke rafter til rådighed på nuværende tidspunkt

Rengøring:

Nødvendige rengøringsmidler findes i højskabet i køkkenet. Ved mangler send venligst besked til udlejer via sms til 50 94 38 61 eller e-mail ved afrejse.

 1. Brugte klude hænges på vaskekurv på handicaptoilettet.
 2. Borde og stole aftørres/rengøres og stilles som ved ankomst
 3. Alle gulvflader inkl. trappe fejes og vaskes
 4. Dørmåtter rengøres og bankes
 5. Toiletter rengøres med børste og tørres udvendigt med opvredet klud
 6. Håndvaske rengøres med opvredet klud
 7. Spejle pudses
 8. De tre døre til badeværelse og toiletter skal være på klem ved afrejse. Skydedør lukkes helt.
 9. Køleskab tømmes og hylder tørres med opvreden klud
 10. Stålbord, vaske og køkkenlåger tørres med opvreden klud
 11. Komfur og ovn rengøres for evt. på brændt mad
 12. Al service vaskes op og stilles/lægges på plads
 13. Affald og aske puttes i affaldsspandene/askespandene.


Rygning

Må kun foregå udenfor og skodder skal fjernes ved lejemålets ophør

Røgalarm

Der er to i hytten, som ved aktivering slukker efter ca. 10 minutter efter kraftig udluftning

Støj

Vi skal tage hensyn til vores naboer. Høj musik, larm og høje råb skal derfor undgås mellem kl. 22.00 – 08.00.

Tag en leg

Der er opsat en stander med ideer til leg i og omkring Dønkok.
Brugere af hytten er velkommen til at benytte tilbuddet.

Tingskade

Se under ”Akut fejl”.
Ved småuheld som går en kop eller tallerken, der går itu, så sender man en sms eller e-mail ved afrejse til udlejer, som afgør om det er nødvendigt at betale erstatning.

Åen

Naturligt skel imod Lisbjerg skov.