Priserne er inklusiv forbrug af vand+el og eksklusiv rengøring. Lejer skal selv gøre rent ved afrejse. Mangelfuld rengøring ved afrejse afregnes med en pris på kr. 400,- pr. forbrugt time.

 • Ugeleje (i skolernes ferier), 7 dage, som udgangspunkt lørdag kl. 16.00 – lørdag kl.11.00
  kr. 6.000,-
 • Weekendleje fredag kl. 15:00 – søndag kl. 16:00:
  kr. 2.700 -
 • Dagsleje, lørdag eller søndag, kl. 09:00 – kl. 22:00
  kr. 1.200,-
 • Formiddag, lørdag eller søndag (kun uden for skolernes ferieperiode), kl. 09.00 – 13.00
  kr. 500
 • Eftermiddag, lørdag eller søndag (kun uden for skolernes ferieperiode), kl. 13.00 – 17.00
  kr. 500
 • Dagsleje, hverdage kl. 9:00 – kl. 21:00
  kr. 1.200,-
 • Eftermiddag, hverdage kl. 15:00 – kl. 22:00
  kr. 500,-

Langtidsleje sker til aftalt specialpris.

Bruger/lejer er erstatningspligtig for alle skader på bygning, inventar og omgivelser, der ikke skyldes almindelig brug eller slitage. Bruger/lejer er erstatningspligtig uanset hvem i selskabet, der er skadevolder.

Ved indgåelse af lejeaftale betales depositum samt 50 % af lejebeløbet.

Senest 3 uger før lejemålets begyndelse skal det resterende lejebeløb indbetales.

Ved indgåelse af lejeaftale mindre end 3 uger før lejemålets start betales det fulde lejebeløb samt depositum.

Lejer er ansvarlig for overholdelse af betalingsfrist for slutbetaling. Der udsendes ikke rykker og overskridelse af fristen anses som annullering af aftalen fra lejers side.

Indgået lejeaftale kan annulleres indtil 3 uger før lejemålet starter. Forudbetalt lejebeløb fratrukket 10 % af det fulde lejebeløb (dog minimum kr. 250,-) til dækning af administration, samt indbetalt depositum tilbagebetales.

Ved annullering 3 uger eller senere og indtil 1 uge før lejemålet starter, tilbagebetales det lejebeløb, der er betalt udover 50 % af det fulde lejebeløb samt depositum.

Ved annullering 1 uge eller senere før lejemålet starter tilbagebetales kun depositum