INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I FDF Esbjerg 4.

Dato: 18.11.2019 Kl. 19-20:30 Sted: i Dramasalen ved kredshuset.

Årsmødet er der, hvor kredsens medlemmer og forældre kan få indflydelse på kredsens liv og hvor kredsen vælger sin bestyrelse. Der vil også blive orienteret om kredsens arbejde medlems antal og økonomi.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Orientering om bestyrelsens arbejde og kredsen
  3. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  4. Valg til kredsbestyrelsen
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisor samt stedfortræder for denne
  7. Orientering om Skt.Hans og planen om gevinst/ sponsor gruppe.
  8. Eventuelt

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen - medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre. Medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre. Hver deltager har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Der vil blive serveret kaffe, saft og kage.

Valg til bestyrelsen. Kredsbestyrelsen består i dag af:

Navn:

Valgt

Status

Formand:

Jens Langebæk

2018

Ikke på valg

Kasserer:

Karin Sørensen

2017

På valg og modtager genvalg

Kredsleder:

Berit West Petersen

Rep. for sognet:

Inge Sørensen

Bestyrelsesmedlem:

Thomas Staal

2017

På valg og modtager genvalg

Bestyrelsesmedlem:

Lena Petersen

2018

Ikke på valg

Leder rep.

Jan Molsby

2018

På valg og modtager genvalg

Senior rep.

Nicholai

2019

På valg og modtager genvalg

Suppleant:

Birgit Thygesen

2018

På valg

Suppleant:

Valgt som revisor er: Tina Larsen, bestyrelsen foreslår genvalg.

Vel mødt til et godt møde!

Bestyrelsen