Velkommen

I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet.

Zefiren

”Zefiren” er FDF Esbjerg 4. kreds´ kredsblad. Navnet skulle efter sigende være latin og betyde ”Vestenvinden”, hvilket jo passer godt til en kreds på vestkysten. Samtidig kan man ud af navnet også få noget andet, nemlig ”Se E4ren”, hvilket jo må siges at være et passende navn, til et blad der henvender sig til medlemmerne og deres forældre, om hvad der rør sig i kredsen.

Kredsbladet kom på gaden, første gang, for mere end 40 år siden.

Alle medlemmer i kredsen får hver måned ”Zefiren” bragt til døren, undtagen i sommerferien.

”Zefiren” giver besked om alle klassemøder i FDF Esbjerg 4. kreds og bringer billeder og artikler fra ture og lejre.

Hvis du har noget på hjerte, eller noget du syntes andre medlemmer eller forældre, kunne have gavn af, er du velkommen til at skrive til vores redaktør:

 

Niels Gregersen
Frodesgade 34
6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 86 29 - 22 84 73 01

eller send en mail til

zefiren@esenet.dk