Kredsbestyrelsen varetager bl.a. opgaver såsom at styrer kredsens økonomi, forsikringer o.l., administration af hytten, kontakt til landsforbund, netværk og landsdel, kontakt til kommunen mv. Det er ydermere bestyrelsen der har ansvaret for at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med landsforbundets formål og love.

Formand: Lone Edelbo (lone.edelbo@fdff10.dk)

Kasserer: Jørgen Edelbo (joergen.edelbo@fdff10.dk)

Kredsleder: Daniel Bjerre Svendsen (daniel@fdff10.dk)

Medlemmer: Allan Schöenberg (fonde), Nicolai Willems (L8), Lars Danner Madsen (kirke)

Revisor: Robert S. Andersen

Medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode.