Kredsbestyrelsen varetager bl.a. opgaver såsom at styrer kredsens økonomi, forsikringer o.l., administration af hytten, kontakt til landsforbund, netværk og landsdel, kontakt til kommunen mv. Det er ydermere bestyrelsen der har ansvaret for at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med landsforbundets formål og love.

Valgt d. 7. marts 2022

Formand: Lone Edelbo (lone.edelbo@fdff10.dk)

Kasserer: Jørgen Edelbo (joergen.edelbo@fdff10.dk)

Kredsleder: Daniel Bjerre Svendsen (daniel@fdff10.dk)

Medlemmer: Allan Schöenberg (fonde), Lars Danner Madsen (kirke), Irene (mor til Line), Lyng (mor til Samson)

Revisor: Robert S. Andersen

FORMANDENS BERETNING

Kredsens årsberetning 2021

GDPR PRIVATLIVSPOLITIK FOR FDF F10 SOLBJERG

Privatlivspolitik for FDF F10 Solbjerg

Medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2-årig periode.