Børneattester

Som ledere i FDF F 10 Solbjerg har vi et stort ansvar i forhold til de børn, vi er betroet. Det ansvar tager vi meget alvorligt. Derfor har vi fokus på Børneattester. Dette er et vigtigt værktøj, men også et værktøj, der aldrig må blive en sovepude. Et sundt og gensidigt tillidsforhold mellem børn og voksne med ønsket om at vi alle passer på hinanden er stadig det vigtigste.

Sådan gør vi i FDF F 10 Solbjerg

I FDF F 10 indhenter vi Børneattest på alle voksne (over 15 år) der har kontakt med vores børn. Der indhentes Børneattest på nye voksne når vi mener, at der er etableret et samarbejde. I FDF F 10 Solbjerg vælger vi at forny Børneattesten årligt. Således er data opdateret, ligesom vi ikke “misser” f.x. en senior der er fyldt 15 år.

Hvem gælder det for?

Der indhentes Børneattest på voksne over 15 år, der deltager i vores møder, eller på en tur/weekend/lejr. Vi skelner altså ikke mellem om man er leder, forældre eller ven af kredsen. Ej heller hvorvidt det er en aktivitet med eller uden overnatning. Ej heller varighed af aktiviteten spiller ind. Helt enkelt: når vi mener, at der er etableret et samarbejde, beder vi om lov til at indhente en Børneattest.

Sådan indhenter vi en børneattest

Børneattester bestilles hos Politiet.
I FDF F 10 Solbjerg indhentes attesten af vores Børneattest ansvarlige, Daniel Bjerre Svendsen(oktober 2021)
For at kunne indhente børneattest behøver vi navn samt cpr. Nummer.
Den ansvarlige for Børneattester i F 10 laver en forespørgsel via FDF til Politiet, der så sender dig en mail via e-boks og beder om samtykke. F 10 får tilsendt svar fra Politiet til foreningens e-boks. Herefter registerer vi det manuelt i vores medlemssystem, Carla.
Attesten bliver kun udstedt, hvis personen giver samtykke til, at børneatatesten må sendes til foreningen. Det er gratis at indhente en Børneattest.

Se i øvrigt også vores Samværsregler.

FAQ

Spørgsmål: Hvad hvis det er en leder, der besøger fra en anden FDF-kreds

Svar: Vi har fra tid til anden besøg/hjælp af ledere fra andre kredse. I udgangspunktet forventer vi, at kredslederen i vedkommendes kreds sikrer en opdateret Børneattest. Vi tjekker med lederen selv.

Spørgsmål: Hvad hvis jeg har et job hvor jeg allerede tjekkes (fx. pædagog eller lærer)?

Svar: Da samarbejdet skal foregå imellem dig og os som forening, vil vi gerne have lov at bede om “vores egen kopi” der er gældende for vores samarbejde.

Spørgsmål: Jeg deltager bare som mad-tante på en weekend-tur. Skal jeg også tjekkes?

Svar: Ja. Vi skelner ikke mellem om man er leder, forældre eller ven af kredsen. Når man er med os på tur/weekend/lejr har vi etableret et samarbejde, og vil bede om lov til at indhente en Børneattest.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis I får en positiv børneattest (altså med anmærkning) fra politiet?

Svar: Vi vil straks reagere på en sådan besked, og rette henvendelse til landsforbundet for at modtage hjælp i forhold til de handlinger, en positiv attest medfører.

Hvad er en Børneattest?

En børneattest indhentes hos Politiet. Den indeholder oplysninger om domme, bøder m.v. for visse overtrædelser af terrorlovgivningen, samt overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn
under 15 år.