Gennem en legende tilgang til samvær, vil vi bibringe børn og unge relationer og samfundsengagement

Frederiksbergs og københavns førende børne og ungdoms mødested inden for friluftsliv

Være den bedste kreds at være leder i

Engagere os i lokalsamfundet med kirken som omdrejningspunkt

Afholde udeture på årligt plan, i et tilpasset niveau

Ikke være bange for input fra andre grupper indenfor friluftsliv