Materialer

  • Julebog
  • Bankoplader
  • Skriveredskaber

Forberedelse

Først skal en leder vælge en julebog, som er den bog bankospillet skal baseres på. For yngre børn, skal bogen ikke være for lang, ift. at kunne holde børnenes koncentration.

Til familie-FDF i Sundby brugte jeg Disneybogen ”Julemandens værksted” fra 2016.

Læs bogen for dig selv, (inddel den evt. i små afsnit for din egen hjælps skyld) og udvælg så nogle billeder fra internettet der passer lidt til hvert afsnit og altså illustrerer historiens løbende handling. Er det en billedbog der bruges, kan man evt. bare bruge billederne derfra til bankopladen. Du vælger selv antallet af billeder på bankopladen, det afhænger lidt af bogens længde. Jeg havde valgt 8 billeder fra internettet.

Billederne skal så bare indsættes i en tabel i Word. Man kan variere den samme bankoplade ved at benytte sig af de samme billeder til alle plader, og så blot placere billederne forskelligt i tabellen mellem hvert print, på den måde kan det for børnene se lidt ud som om, at pladerne er forskellige, selvom alle stadigvæk har banko på samme tid. (For ældre børe kan pladerne godt arrangeres således, at der kun er én rigtig bankoplade og dermed kun en vinder)

Jeg prøvede at efterligne en rigtig bankoplade, ved at lade nogle felter være hvide, men dette bestemmer man selvfølgelig helt selv. (Se den samme bankoplade, men i 2 forskellige udgaver herunder)

Udførelse

Børnene placeres med lidt afstand til hinanden. (Så de ikke rigtigt kan se hinandens bankoplader under spillet, men blot skal koncentrere sig om deres egen) Herefter får de hver især en udprintet bankoplade samt noget at skrive med. Lederen begynder så at læse højt af julehistorien. Når Lederen har læst et ”afsnit”, dvs. det stykke tekst, der passer til det første udvalgte billede, siger han/hun: ”Hvis nogle har et billede af … skal de sætte et kryds over billedet.” Og lederen fortsætter herefter fortællingen. Efterhånden som lederen kommer igennem historien, vil børnene derfor få udfyldt deres bankoplade med krydser, og til sidst råber alle altså banko samtidigt. (Vigtigt at sidste billede først nævnes efter historien er færdig, så børnene får slutningen med, og ikke råber banko midt i det hele)

Dette bankospil kan da også laves ud fra alm. bøger, så det ikke nødvendigvis behøver at være til et julemøde.

Julebankoplade

Bankoplade