Program
Aktivitet (35 min)
Spisning (40 min)

Aktiviteter
Kig efter dyr i åen
Bank små plast dyr ud af isblokke ( Lige som fossiler)
Snak om dyrene
Spisning

Materialer
Plastdyr
Bøtter til at fryse ned i.
Hammere
Fiskenet til at fange dyr i åen