Program:
Producere spillebrikker til vendespil og domino
Spille vendespil og domino
Spisning
Evt. spille familiernes medbragte spil

Vendespil:
Hvert barn får to runder paptallerkner, som skal pyntes med det samme motiv. Lav flere par, så der er flere spil.
Domino:
Et antal aflange pølsebakker er delt i to felter. Barnet skal tegne en figur på et felt, og en anden skal tegne på det andet felt. Hvert barn skal tegne den samme figur, hver gang hun får en ny tallerken. I skal bruge mange brikker til et dominospil.

Sådan spiller I:
Vendespil:
Alle brikker lægges ud på gulvet med bagsiden op, og deltagerne skiftes til at vende to brikker. Er de ens, er det et stik, og man må prøve igen. Er de forskellige vendes de igen, og turen går videre. Den der får flest stik er vinder.
Domino:
Brikkerne lægges med bagsiden op. Hvor spiller trækker 3 brikker. Den yngste spiller starter med at lægge en brik med tegningerne opad på gulvet. Den næste spiller skal se, om han har en brik, der passer til. Hvis han ikke har en, der passer, skal han trække en op, og turen går videre til den næste. Når der ikke er flere brikker at trække op, fortsætter turen bare. Den der først kommer af med sine brikker har vundet.

Materialer:
Runde paptallerkner
Aflange pølsebakker
Tuscher
Bed eventuelt familierne medbringe gode spil