I FDF elsker vi at opleve sammen; børn, unge og voksne. Vi kan lege, grine, opleve og udfordre sammen. I FDF laver vi huler, bygger kuglebaner, laver mad over bål og leger sammen. Det er de voksne der sætter rammerne for fællesskabet, og deres ansvar at alle har det sjovt.

Historien om FDF Filskov

FDF Filskov er stiftet den 27. juni 1946
De første år havde FDF Filskov mødelokaler forskellige steder i byen. Der har været op – og nedgangstider og i perioder har det været helt lukket ned.
Grunden hvor ”Hytten” lå blev overdraget i 1957/ 1958 fra Jens Trier på Smedegården.
Derefter blev ”Hytten” bygget.

I 1973 var kontingentet pr. halvår kr. 15,-

1976 var der en husstandsindsamling i sognet. Der var god
opbakning til restaurering af ”Hytten”

I næsten 40 år har FDF haft en stabil bidragydere. En del af overskuddet fra Viaduktfesten og i mange år var der også
avisindsamling og derefter metalindsamling ,som stadig kører.

I 2006 gav kommunen tilladelse til at bruge arealet mellem FDF og
industriområdet og samtidig udvidelse af grund mod nord til skel
ved Smedegård matr.3a
På denne udvidelse blev der i 2007/2008 bygget shelter og i 2009 kom bålhuset.

Multihuset

Det tog lidt lang tid at komme i gang, når det skal ske i en by med mange aktiviteter. Det var efter Viadukthallen blev bygget at
det startede i 2005 med at tænke tanker om hvordan der kunne skaffes midler.
Efter hal byggeri ,ja så kom der noget med Friplejehjem og
Friskole, hvor der blav lagt mange frivillige kræfter og folk blev drænet for energi.


2014 var året hvor det hele tog fart og der blev søgt midler alle de steder hvor der var at søge.
Af de lidt specielle bidragere var LAG midler. De havde en pulje, som skulle bruges og det var vi villige til at hjælpe dem med.
Samme år blev der rejst vindmøller på Ravlundvej og der søgte vi grøn pulje/afladspenge.
Energimæssig var ideen med huset at det skulle være så tæt på 0-energi som muligt og derfor fik vi vindmølle penge.
Junge Byg havde opgaven med at få bygget Multihuset. Starten gik efter sommerferien 2014 og i januar 2015 var huset klar til indvielse.


Citat Johannes Antonsen, da han klippede snoren:
”Jeg håber den bliver til glæde for både børn og voksne i mange år frem”