Kredsledelse:
Kathrine Kenting
kjkenting@gmail.com
Tlf. 22 82 65 76

Henrik Stefansen
henrik.stefansen23@gmail.com
Tlf. 31 95 52 72

Tumlinge:
Mogens B. Petersen
mbp@city.dk
Tlf. 23 64 70 36

Pilte:
Julie Suhr
suhrz@Hotmail.com
Tlf. 60 62 22 14

Væbnere:
Mathias Kenting
mathiasjkenting@gmail.com
Tlf. 22 13 29 89

Seniorvæbnere:
Henrik Stefansen
henrik.stefansen23@gmail.com
Tlf. 31 95 52 72

Kredsbutikken:
Mogens B. Petersen
mbp@city.dk
Tlf. 23 64 70 36

Bestyrelsesformand:
Susanne Korsgaard
susannek@fdf.dk
Tlf. 60 82 16 17

Kasserer:
Mogens B. Petersen
mbp@city.dk
Tlf. 23 64 70 36

WEB-master og kredskartotek:
Erling Kristiansen
erling@fdf.dk
Tlf. 27 23 63 16