Helle Bak

Kredsleder

Tlf. 22 34 69 91
hellebak78@gmail.com

Sahra Christensen

Kredsleder

Tlf. 22 42 77 81
mussi.boytang@hotmail.com

Børge Christensen

Formand

Tlf. 21 25 50 83
borge.b.christensen@essentiaproteins.com

Mai-Britt Jensen

Kasserer

Tlf. 20 55 24 29
mai-britt@danfoss.com

Kredsens daglige ledelse varetages af en kredsleder eller en kredsledelse på op til tre medlemmer, der i samarbejde med de øvrige ledere arbejder selvstændigt under ansvar over for kredsens bestyrelse.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at kredsens arbejde drives i overensstemmelse med FDFs formål og vedtægter og på økonomisk forsvarlig vis. Bestyrelsen mødes nogle gange om året og konstitueres hvert år når der er valgt medlemsrepræsentanter.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg som tager sig af praktiske ting i forbindelse med kredsens drift.