Generelt:

 • Disse samværsregler har til formål at sikre trygge rammer for børn og unge i FDF Gråsten.
 • Reglerne gælder ikke enhver tænkelig situation, hvorfor de i høj grad skal forstås som retningslinier.
 • Vi er alle ansvarlige for at efterleve kredsens retningslinier og gældende lovgivning.
 • Enhver er forpligtet til at gribe ind, hvis man mener retningslinierne overskrides.
 • Emner af følsom eller personlig karakter kan tages op med kredsledelsen eller bestyrelsen.
 • Som FDF-leder er man et forbillede for børnene, både i og udenfor FDF, samt i elektroniske medier. Derfor skal man altid kunne stå inde for sine handlinger.

Samvær generelt:

 • Alle i kredsen, både børn og voksne, skal vise ansvar og respekt for hinanden og holde en anstændig omgangstone.
 • Vi erkender børnenes behov for fysik kontakt, men respekterer også deres grænser.

Lederfordeling på klasserne:

 • Så vidt det er muligt besættes hver klasse med ledere af begge køn.
 • Ved ansættelse af nye ledere udfyldes og indhendtes børneattester, og ved ekstern rekruttering indhentes eventuelle oplysninger om vedkommende hos Landsforbundet.

Ture og overnatning:

 • På ture/lejre tilstræbes det, at der om muligt deltager ledere af begge køn.
 • En leder må ikke deltage i en tur/lejr alene med børn, med mindre en forælder eksempelvis er med.
 • Piger, drenge og ledere sover som udgangspunkt hver for sig på ture/lejre, når pladsen tillader det.
 • Piger og drenge kan sove sammen, hvis det er mest praktisk, f.eks. i bivuak eller shelter.
 • Børn kan have behov for at en leder sover i nærheden – dette hensyn skal naturligvis tages.
 • Lederne skal være opmærksomme på faciliteter til vask og omklædning. Det enkelte barns blufærdighed skal respekteres.
 • For privat ophold/overnatning hos f.eks. en leder gælder samme regler.

Rusmidler:

 • Alkohol hører ikke hjemme ved FDF-arrangementer.
 • FDF må aldrig fremstå som et sted, hvor der drikkes alkohol.
 • Brug af euforiserende stoffer er ikke tilladt.

Rygning:

 • Rygning skal så vidt muligt undgås i børns nærvær.