Marianne Kyed Jensen

-Formand

Tlf.

nybrogaard@dlgtele.dk

Jette Elgaard Maul Nielsen

-Kredsleder

-Leder for tumlinge

Tlf. 50 82 11 62

mor@fdf.dk

Pernille Høgh Aaby Møller Madsen

-Kredsleder

-Leder for puslingene

Tlf. 22 94 82 75
pernille_aaby@hotmail.dk

Martin Dam

Tlf.

martin_dam@hotmail.com

Birgitte Scherer

-Kasserer

Tlf. 60 20 09 71

bs@grefta.dk

Jørgen Dahl

Tlf.

Michael Kjelsmark

-Leder for seniorvæbnerne

Tlf.

hm.kjelsmark@gmail.com

Cecilie Johansen

-Hjælpeleder for puslingene

-Seniorrepræsentant i bestyrelsen

Tlf.

Vivi Hansen

Tlf. 51 83 35 81

hansenvivi3@gmail.com

Hans Henrik Horn Pedersen

Tlf. 40 57 39 10

Line Sørensen

Tlf.