Jette Elgaard Maul Nielsen

-Kredsleder

-Leder for tumlinge

Tlf. 50 82 11 62

mor@fdf.dk

Pernille Høgh Aaby Møller Madsen

-Kredsleder

-Leder for puslingene

Tlf. 22 94 82 75

pernille_aaby@hotmail.com

Sebastian Elgaard Nielsen

-Hjemmeside administrator

-Leder for piltene

-Leder for væbnerene

Tlf. 29 10 32 80

sebi191@hotmail.dk

Vivi Hansen

-Leder for væbnerne

Tlf. 51 83 35 81

hansenvivi3@gmail.com

Maibrit Horn Pedersen

-Orkesterleder

Tlf.

Maibrit.horn.pedersen@gmail.com

Peter Præstholm

-Orkesterleder

Tlf. 40 15 64 45

praestholm@fdf.dk

Cecilie De Nijs Johansen

-Hjælpeleder for tumlingene

-Seniorrepræsentant i bestyrelsen

Tlf.

Michael Kjelsmark

-Leder for Seniorvæbnere

Tlf.

hm.kjelsmark@gmail.com

Carsten Kjemtrup Nielsen

-Ansvarlig for 55o Nord butikken i FDF Grenaa

Tlf. 60 94 31 40

carstennielsen1962@gmail.com

Nikoline Maj Kjærulf

-Leder for piltene

Tlf. 21 96 10 71

doe_doe_d@hotmail.com

Silje Horn Pedersen

-Hjælpeleder for piltene

Tlf.

Morten Sørensen

-Leder for seniorerne

Tlf.

Line Sørensen

-Leder for tumlingene

-Medlem af bestyrelsen

Tlf.

David Kjærgaard

-Leder for puslingene

Tlf.

Ditte Horn Pedersen

-Hjælpeleder for puslingene

Tlf.