Sammensætning af ledere

 1. Det skal tilstræbes, at der er ledere af begge køn i alle klasser. På ture, weekends mv. tilstræbes det ligeledes at der deltager ledere af begge køn.

 1. Der bør tilstræbes altid at være mindst 2 ledere/voksne (fx frivillige forældre) pr. klassemøde / ture / weekendture mv.

Fysisk kontakt og krænkelse af blufærdighed

 1. Den krænkede har ret til at sige fra og bede om hjælp til at sætte grænser.

 1. Man har ret og pligt til at udvise naturlig omsorg.

Badning og overnatning

 1. Som udgangspunkt sover piger for sig selv, drenge for sig selv og ledere for sig selv. Dette kan dog fraviges hvis det aftales i blandt lederne i situationer hvor der soves f.eks. i bivuak, lavu, shelter, telte eller hvis der kun er en sovesal.

 1. For puslinge/tumlinge kan der være forhold, hvor det er relevant at de voksne sover i samme rum som børnene. Hvis dette sker, bør der være mindst 2 voksne, der overnatter i samme rum.

 1. Vi har respekt for børnenes blufærdighed ved badning og omklædning. Drenge og piger bader hver for sig.

Omgangstone

 1. Som leder i FDF Grindsted, er man et forbillede for børnene og FDFs ansigt ud af til i forhold til forældre m.v. i vores lokalområde. Derfor skal man kunne stå inde for sine handlinger og for FDFs værdigrundlag.

 1. Som ledere taler vi ordentligt til hinanden, både voksne og børn. Husk at et forkert ordvalg kan virke stødende, nedsættende eller krænkende.

 1. Som leder er man forpligtet til at guide og vejlede hjælpeledere.

Alkohol og rygning

 1. Der må ikke nydes alkohol i Enghuset under børnemøder. Alkohol på weekendture /sommerlejre, kan nydes i begrænset omfang, efter børnenes sengetid. Alkohol må ikke nydes under offentlige arrangementer, hvor FDF er arrangør eller lederne optræder i FDF-skjorten, der kan dog dispenseres fra denne regel ved receptioner og lignende.

 1. Der må ikke ryges i Enghuset eller på Enghusets område. På ture/lejre må der ikke ryges i områder hvor børnene opholder sig.

Andet

 1. Ledere / voksne der jævnligt har kontakt med børn i FDF Grindsted, skal underskrive en Børneattest, i øvrigt jvf. Landsforbundets regler.

 1. Ved mistanke om at disse regler eller gældende lovgivning ikke overholdes tages der kontakt til kredslederen.