Bestyrelses sammensætning

Valg til kredsbestyrelsen sker på årsmødet, der afholdes i årets første kvartal. Man bliver valgt for en 2-årig periode, således at den ene halvdel af kredsbestyrelsen er på valg i ulige år, og den anden halvdel er på valg i lige år.

Kredsbestyrelsen skal bestå af mindst seks medlemmer, hertil eventuelle suppleanter.

  • Kredslederen eller et medlem af kredsledelsen

  • En repræsentant for det lokale sogn.

  • Minimum fire medlemmer valgt på kredsens årsmøde. Disse skal til hver en tid udgøre et flertal af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer

Heidi Weje
Formand


Susanne Alveen Schmidt
Kredsleder


Camilla Toft

Kasserer

Gitte Søjberg
Forældrerepræsentant

Sandra Andersen
Forældrerepræsentant

Nicole Meyer-Andersen
Forældrerepræsentant

Natalie Lundberg
Forældrerepræsentant

Bestyrelsens dokumenter

Referater fra møder

Forældre og årsmøder

2020
1/11 Bestyrelsesmøde
1/10 Bestyrelsesmøde 7/9 Bestyrelsesmøde
13/8 Bestyrelsesmøde 30/1 Bestyrelsesmøde
2019 2020 Årsmøde
23/10 Årsmøde
2018
27/9 Forældremøde

Bestyrelsesmøder

2019
7/11 Bestyrelsesmøde 23/9 Bestyrelsesmøde
12/8 Bestyrelsesmøde 20/5 Bestyrelsesmøde
12/3 Bestyrelsesmøde

2018
13/11 Bestyrelsesmøde 1/10 Bestyrelsesmøde
27/6 Bestyrelsesmøde 3/4 Bestyrelsesmøde
30/1 Bestyrelsesmøde

2017
14/11 Bestyrelsesmøde