Gennem tiderne har den tidligere store avlsbygning på ”Æblegården” været ramme om Landsforbundets historiske samling. I daglig tale FDFs "Museum" Historisk Samling med depoter i andre bygninger på Sletten.

Stedet er blevet en fast del af Slettens mange aktiviteter, som kredsene gør brug af året rundt.

Ved 10 året for Historisk samling

Sidst i 1980’erne var Egon Andsbjerg Larsen og Gunni Nielsen, Grindsted som så småt begyndte at indsamle ting og sager til et kommende museum.

I huset på Hjalmar Brantings Plads lå masser af arkivaler og sager, som trængte til at blive gennemgået. På Frederiksberg havde man været i gang i en årrække med at indsamle historiske materialer. Det blev til FDF Museet på Jomsborg.

Samtidig er der gennem årene er blevet afleveret meget til ”Rigsarkivet”, hvor man i dag har adgang til det. Men et egentligt museum med udstillinger havde Landsforbundet ikke.

Omkring 1990 tog tingene fart. De første lokaler på ”Æblegården” blev bygget om, og den officielle indvielse kunne finde sted under landslejren i 1991.

De følgende år blev hele etagen taget i brug til museet. Dog anvendes mødelokalet også til f.eks. kurser.

Det er blevet til utroligt meget FDF historie gennem årene! Da Hjalmar Brantings Plads blev tømt i 1991 ved flytningen til Rysensteen, kom der meget til Sletten.

I årenes løb har kredsene og mange private afleveret gode ting. Ofte med en god personlig beretning, som giver tingene stor historisk værdi. Fra Rysensteen her vi modtaget bl.a. malerier og de to lurer. På de seneste hele arkivet fordelt i et halvt hundrede flyttekasser!

Museumsudvalget

De første mange år stod Egon Andsbjerg i spidsen for museumsudvalget: Lizzi og Carl-Otto Jensen, Karen og Paul Erik Didriksen, Aase og Henning Iburg. De byggede bogstaveligt talt hele samlingen op og arrangerede en række temaudstillinger.F.eks. over forbundsdragterne gennem 100 år, sommerlejre, sejladsarbejde og væbnerarbejdet.

Henning Iburg blev leder af museet efter Egon Andsbjerg, og i 2008 tog det nuværende udvalg over.

Bag Kulissen

FDF Historisk Samling er Landsforbundet FDF's officielle samling af arkivalier af enhver art.

I gemmerne findes uvurderlige fotos og arkivalier fra gamle protokoller, glasdias, FDF -ting, uniformer samt masser af andre ting, - og der kommer hele tiden nyt ind, som skal registreres og arkiveres!

F.x. har vi over 30.000 gamle dias, som skal kopieres over på cd-skiver.

Samlingens friske medarbejdere mødes ca. en gang om måneden.

Der arbejdes på følgende områder:

Formidling af Landsforbundet FDF's historie

Udstillinger - der findes kildemateriale.. en udstilling arbejdes op osv.

Registrering af arkivalier

Bearbejdning af film, foto m.v.

Hjemmeside og facebookside holdes opdateret

Sortering af indkommet materiale

Udarbejdelse af brochurer, hæfter om Samlingen, temaudstillinger m.v.

Henvendelser fra FDF kredse i hele landet, og foredrag om samlingen

og meget mere..!