FDF i Hjallerup blev startet den 9. sept. 1940.

Den første bestyrelse havde pastor Dinesen som formand, skrædder Janum som kredsfører de øvrige bestyrelsesmedlemmer var Th. Smalbro, maler H.P. Michaelsen, snedker Carl Jensen, snedkermester Carl Sæderup med Otto Kristensen som drengefører.

De første år blev drengemøderne afholdt i skrædder Janums kælder, han var bosiddende i Søndergade 27.

I 1953 blev Tage Sanden kredsleder i stedet for skrædder Janum og fra 1955 blev møderne afholdt i kælderen i Skolegade 30. Pastor Dinesen døde den 12. marts i 1965 og efter ham blev Pastor Harald Nielsen formand for kredsen.

Kredsen 25 års jubilæum blev afviklet som en stor forældrefest i Missionshuset, billedet viser formanden og kredsfører omkranset af delings – og patruljeførere.

Kredsens medlemstal voksede:

med vedtagelse af fritidsloven opstod ønsket om at finde et egnet sted som kunde være kredsens eget. I denne periode blev nogle af møderne afholdt i kælderen under den nye præstegård på Præstevænget.

I dec. 1974 afløste skoleinspektør Jens Østergaard, pastor Harald Nielsen som formand for kredsen og kredsen havde fået stillet en grund til rådighed for opførelse af et kredshus på Kastanie Alle 10.

Tre år senere i maj 1977 blev pastor Arndt Jessen Hansen formand og Torben Sanden blev kredsleder og byggeriet af kredshuset blev igangsat. Indvielsen af kredshuset fandt sted på kredsens 38 års fødselsdag den 9. sept. 1978. Husets placering var ikke det bedst egnede da grunden gik ud til den meget trafikerede omfarstvej, og forbindelsen til Tennisskoven på den anden side af vejen kun måtte ske af broen på Vestergade.

Mange forældre ønskede i denne periode mulighed for at pigerne kunne optages i kredsen, så de kunne følges med drengene på ture og lejre. På grund af det gode samarbejde med KFUK-spejderne i byen var der i FDFs bestyrelse en del modstand mod at åbne kredsen for piger. I efteråret 1979 besluttede et flertal i bestyrelsen at piger også kunne optages som medlemmer.

Kredshuset blev også benyttet af tamburkorps Gnisten under ledelse af Elin Smalbro, tamburkorpset havde medlemmer både fra KFUK-spejderne og FDF. Pastor Henrik Cronwald Jensen blev formand for kredsen i 1982 og medlemstallet i kredsen var steget til ca. 60, hvoraf 6 var piger. Kredsens seniore (unge fra 15 – 18 år ) ønskede mulighed for at samles ud over klassemøderne, derfor oprettedes en seniorklub der fredag aften gav mulighed for social samvær og hygge i det dertil indrettede klublokale.

Kredsen har igen vokseværk:

Det stigende medlemstal op gennem 80erne og de dårlige faciliteter til udendørsaktiviteter medførte et ønske fra lederne om et andet kredshus. Lederne ønskede et sted nær skolen og hallen, derfor blev der rettet henvendelse til kommunen om overtagelse af arealet ved Møllegården.

Kredshuset på Kastanie Alle ’ 10 blev solgt til KFUK-spejderne med overtagelse pr. 1. juli 1989 og første spadestik til det nye byggeri på Præstevænget blev taget den 2. maj 1989, byggeriet var beregnet til at koste ca. 1 million kr. Indvielsen af det nye kredshus og kredsens 50 års jubilæum blev afholdt den 9. sept. 1990, det var Otto Kristensen der var drengefører ved kredsens start der fortog den formelle indvielse af det nye kredhus. Opførelsen af kredshuset beløb sig til ca. kr. 1.2 million og der blev optaget lån på ca. kr. 700.00, gaver og bidrag fra Hjallerup Samvirke beløb sig til ca. kr. 250.000 og det frivillige arbejde beløb sig til til ca. kr. 250.000. Forrentning og afdrag klares gennem kommunalt husleje tilskud og indtægter fra avisindsamlinger, telefonbogsuddeling og flagalle’en.

Foto fra 50 års jubilæum og indvielse 9. sept. 1990

I maj 1995 bliver Torben Sanden formand, Bjarne Svendsen og Bent Andersen udgjorde kredsledelsen. Tamburkorps Gnisten nedlægges og der bliver en periode uden musik i byen, men i 1999 starter Viggo Ernst Thomsen et orkester i kredsen. FDF orkesteret har spillet i mange forskellige FDF sammenhænge og juleaften spiller orkesteret fra kirketårnet, når kirkegængere kommer til julegudstjeneste.

Her i jubilæumsåret er Rikke Larsen blevet en del af kredsledel-sen i stedet for Bent Andersen der er flyttet fra byen. Gennem de 62 år der har været FDF i Hjallerup har hundredvis af drenge og piger gennem kredsens møder, ture og lejre fået massevis gode oplevelser og hørt evangeliet om Jesus Kristus. Der skal til slut lyde en stor og varm tak til alle der gennem årerne har været medarbejdere i kredsen, det lykkes kun når vi løfter i flok.

Torben Sanden

kasserer