Som leder har man et stort ansvar i forhold til de børn, man er betroet. Man er forbillede og rollemodel og lægger rammerne for, den måde man er sammen på. Det er derfor vigtigt altid at have en levende samtale om, hvad det vil sige at være ansvarlig leder. I FDF Hjallerup har vi besluttet nedenstående ”samværsregler”.

Alle ledere følger følgende regler og før nye ledere kan starte skal de tilslutte sig disse regler.

I det daglige

Vi ønsker at møde hinanden med en ordentlig omgangstone båret af respekt og tillid. Ledere og børn skal således tale pænt til hinanden uden sjofle tilråb og nedsættende bemærkninger.

Som leder er man et forbillede/rollemodel for børn og unge i FDF og skal derfor kunne stå inde for sine handlinger.

Weekendture og lejre

På weekendture og lejre deltager der, som hovedregel, mindst to voksne ledere og helst af forskelligt køn. Drenge og piger sover, omklæder og bader hver for sig.

Sociale medier

Færdsel på sociale medier skal foregå i ordentlig tone.
Hvis vi ser at der er konflikter på vores Facebook gruppe, forsøger vi at få det stoppet hurtigst muligt, så vi undgår en større konflikt.
Vi tager kontakt til de involverede privat og løser konflikten med dem, da det sjældent vedkommer hele gruppen.

Alkohol

Der må ikke nydes alkohol i forbindelse med et FDF-arrangement, hvor der er børn tilstede.

Rygning

Der må ikke ryges på indenfor eller steder hvor børnene ser det.

Børneattest

Vi har indhentet en børneattest på alle kredsens medlemmer over 18 år. Hvis attesten ikke er ren, kan man ikke være leder i kredsen. Børneattesten fornyes hvert 3. år.

Transport af børn:

Uanset om det er ledere eller forældre, der kører i forbindelse med FDF-arrangementer, skal alle være fastspændt, og gældende hastighedsbegrænsninger skal overholdes. Vi har sidepuder som vi stiller til rådighed.

Andet

Ud over vores egens kreds samvær samværsregler overholder vi også landsforbundets samværsregler som kan findes på https://kredsservice.fdf.dk/kredsens-liv/regler/fdfs-samvaersregler/

Brud på reglerne

Hvis der mod forventning sker brud på disse regler, skal kredslederen informeres herom. Henvendelser fra pressen må kun besvares af kredslederen. I dennes fravær skal formanden kontaktes