Vi har i FDF Hjortshøj udarbejdet en samværspolitik. Hensigten er at ledere og bestyrelse i FDF Hjortshøj har et regelsæt som man i FDF arbejdet retter sig efter. Alle ledere og bestyrelsesmedlemmer i FDF Hjortshøj er der blevet indhentet børneattest på. Vi mener dog at en samværspolitik er mindst et ligeså vigtigt redskab når det gælder forebyggelse af seksuelle overgreb.

Børneattester

Alle ledere og bestyrelsesmedlemmer har godkendt at FDF indhenter en børneattest.

Sammensætning af ledere

Der skal mindst være 2 ledere på en klasse. At begge køn er repræsenteret er at foretrække. Samme regler gælder for weekendture. På længere lejre skal der være ledere med af hvert køn.

Omgangstonen i kredsen

Lederne i kredsen fungerer som rollemodeller for børnene. Derfor taler vi pænt til hinanden, og taler med respekt for hinanden. Det gælder både børn og voksne i FDF Hjortshøj.

Fysisk kontakt og krænkelse af blufærdighed

Det skal være barnets og den unges grænser, som danner udgangspunkt for, hvor tæt voksne skal være på dem. Der skal selvfølgelig stadig være plads til et klap på skulderen og en trøstende omfavnelse til det barn, som har slået sig. En leder skal naturligvis fortsat kunne tage en ”slåskamp” i græsset og give teenageren et knus.

Forholdsregler ved badning

Når det gælder brusebad og omklædning i svømmehal, bader drenge og piger altid hver for sig. Det gælder både børn og voksne. Voksne skal vise respekt for børnenes blufærdighed ved badning.

Forholdsregler ved overnatning

En leder sover aldrig alene sammen med børnene, der skal mindst være to. Drenge og piger sover som udgangspunkt hver for sig. Der kan dog være undtagelser f.eks. på hiketur med bivuak.

FDF-møder i private hjem

Afholdes et FDF-møde eller tur (Bondegårdsbesøg eller lign.) privat hos en leder, skal der, ligesom på ture, være mindst to ledere tilstede.

”Ansættelse” af nye ledere

Før en ny leder bliver ”ansat”, tager kredslederen en personlig samtale med den kommende leder. Kredslederen præsenterer kredsen og den kommende leder præsenterer sig selv. Alle nye ledere skal underskrive en børneattest og vedkende sig samværspolitikken for at blive leder i FDF Hjortshøj. Hvis kredslederen finder det hensigtsmæssigt indhentes der referencer på den kommende leder.

Alkohol

Ledere drikker ikke alkohol i forbindelse med møder, arrangementer, ture og lejre, hvor der er børn med som deltagere.

Rygning

Vi er rollemodeller for børnene, derfor er det vigtigt at vi viser et godt eksempel: Hytten er altid røgfrit område. FDF-grunden er røgfrit område, når der er børn til stede. På lejre anvises et rygested, hvor rygerne kan ryge uden børns påsyn. Børn og unge under 18 år, der ønsker at ryge i forbindelse med FDF-arrangementer, skal have en tilladelse hertil fra forældre.

Mobiltelefon

Mobiltelefonen er velkommen til FDF. Den skal bare være på lydløs under aktiviteter. Er man som leder, af gode grunde nødt til at svare på et opkald, bør man ”gå væk” så det ikke virker generende.

Sociale medier

I FDF Hjortshøj må ledere gerne være venner med FDFere gennem sociale medier som Facebook, Instagram eller lign. På Facebook opfordrer vi til, at man opretter alle yngre FDFere i en gruppe, som kun kan se et udvalgt udsnit af ens profil.