1. Der er mindst to ledere tilknyttet på alle klasser.
 2. På lejr og ture, tilstræbes det at ledere af begge køn er til stede, dog deltager altid mindst to ledere.
  Børn og voksne sover adskilt.
  Drenge og piger sover adskilt.
 3. Kredsleder eller formand kontaktes hvis man er bekymret over et medlems opførsel.
 4. Kæresteri mellem børn/unge og voksne er forbudt.
 5. Forældre kan få fjernet billeder af egne børn på kredsens medier, ved henvendelse.
 6. På Sociale medier, bør ledere ikke være venner med børn yngre end senioralderen. Alternativt kan grupper oprettes hvor kredslederen også er med.
 7. Ved blufærdighed situationer (flåter, badning, mm) er en leder af samme køn, som børnene til stede, og en anden leder er informeret.
 8. Der er adskilte toilet- og badeforhold for drenge og piger.
 9. Øl, vin, spiritus samt euforiserende stoffer er forbudt når vi har ansvaret for børn og unge.
 10. Alle ledere og assistenter over 15 år er tjekket i det centrale kriminalregister.
 11. Kredsens samværsregler og samværskultur revideres årligt.