Kontakt kasseren

Peter H. Kragelund
Alleen 2
8362 Hørning

+45 22 40 30 77
fdf-hoerning-kasserer@hotmail.com

Medlemsudgifter

Årligt medlemsskab af FDF Hørning;
950,00 kr. Opkræves i to dele.

Lejr Priser.

Normal kreds/hold weekend lejr/tur
450,00 kr.

Normal kreds/hold uge lejr/tur (5 nætter i dk)
900.00 kr.

Bemærk
Fælles lejre/ udenlands ture/ m.m. her er prisen givet udefra, den kan vi ikke afvige.

Dog beder vi vores bestyrelse om at søge tilskud for at sænke prisen.

Da flest store uge lejre koster omkring 2.000,00 kr eller mere, og weekend ture ca. 900,00 kr.
Så er det vigtigt at vi får stor støtte til loppemarked og lodseddel salg, for at vi forsat kan lave billige lejre!

Vi har brug for din støtte for at dit barn og dets venner fortsat kan komme på billigt på lejr.

Er økonomien det springende punkt for at dit barn kan komme på lejr, kontakt da bestyrelsen for en mulig løsning. Alle børn har ret til fede oplevelser.

Leje af FDF Grunden

Medlemmer af FDF Hørning kan leje FDF Grunden, til fx børnefødselsdage eller familiedage. Prisen er blot 400,00 kr.

Ved interesse aftal nærmere med Peter Jeppesen Peterj@fdf.dk

Hvilke data har FDF om mit barn og om mig

I forbindelse med opstrammelsen af persondata forordningen. Så er vi jo som forening jo også berørt.

Billedet viser de felter vi har og kan udfylde, og i det daglige er disse data ikke vigtige. Det er de kun i forbindelse med indberetning af medlemsantal for at berettige tilskud fra det der hed tipsmidler og til indberetning til Landsforbundet.

Og selvfølgelig hver gang vi skal på lejr og har til hvert møde, ... men der er folk der arbejder på en nøjagtig fortolkning og korrekt behandling, samt beskrivelse af behandlingen af disse data.

Seneste regler fra forbundet

Betal til kredsen

Kredsens konto i Danske Bank;
Reg.nr. 3656, kontonr. 3678047856

Kredsens Mobilepay nr.; 24825 (blot 5 tal)

Med tiden vil Flexbetaling formentlig overtage tilmeldinger mm. i forbindelse med ture og kontingent.

Her kan du købe grej

FDF Hørning har valgt at ikke have fælles rabat aftaler med Friluft og Sports butikker.

Skulle der komme fælles aftaler vil de komme til at stå her: ingen aftaler for nu!.

Butiksforslag:

Friluftland, Har medlemsklub, spørg men forvent ikke rabat. Fornuftigt at medbringe bevis for aktivt FDF medlemskab.

Eventyrsport Har medlemsklub, FDF koden er FDF10.

Friliv Har Web og butik i Støvring, Spørg om FDFrabat, men forvent ikke rabat.

Spejdersport. Medbring bevis for aktivt FDF medlemskab, og bliv medlem af kunde klub. Spejderrabatten er i skrivende stund 10%.

Grejfreak. Vi har ikke kendskab til foreningsrabatter men de har lokaler i Viby J. og 15% prisgaranti så hvis du ser samme varer billigere andre steder.

Om at handle.
Når du handler skal du endelig spørge til FDF/mængde rabat, de findes og der er forskellige tilgange til rabatter.

Nogle varer er der meget konkurrence på og derfor kun ringe mulighed for rabat, andre varer er der større mulighed for at handle med. Generelt er det en god ide at aftale samhandel med andre medlemmer, da jo større ordre dets støtte mulighed og velvilje for rabat.