Medlemsskab og Økonomi

Medlemsskab af FDF Hørning koster 675 kr. årligt. Indmeldelsesblanket uddeles i FDF-klassen.

Lejrpriser 2019
FDF Hørning Uge 600,00 kr

FDF Hørning weekend

250,00 kr

Fælles lejre/ udenlands ture/ m.m. her er prisen givet udefra, den kan vi ikke afvige. Dog beder vi vores bestyrelse om at søge tilskud for at sænke prisen.

Da flest store uge lejre koster omkring 2.000,00 kr eller mere, er det vigtigt at vi får stor støtte til lodseddel salg og andre indtægts givende for at vi forsat kan lave billige lejre!

Vi har brug for din støtte for at dit barn og dets venner fortsat kan komme på billigt på lejr.

Mere økonomi ved kasseren

Forbundsskjorte

I FDF har vi vores forbundsskjorte på, når vi mødes. Når du er blevet medlem kan du købe en i vores butik. Du kan også købe en brugt i kredshuset.

Gå til butikken

Forældreforening

Dette er blot et test felt se bort fra dette.

Forældre og øvrige kan blive medlem af vores støtteforening. Det koster 200 kr. pr. husstand. Indmeldelse sker til støtteforeningens formand Hans Hansen hans@FD____F.dk.