Andagtsideer

Få ideer til, hvordan du kan lave bedre andagter.

Folkekirkens Konfirmandcenter

På Folkekirkens konfirmandcenter er der masser af inspiration til aktiviteter for både minikonfirmand- og konfirmandalderen. Begge sider har rigtig mange gode ideer, som man kan bruge til andagter og forløb i FDF. Eksempelvis i Ide-basen, hvor man kan søge efter film/video med forskellige temaer.    

Nyhedsbrev

Ugens andagt fra Det med Gud – så får I hver uge på mail en andagt, som er lige til at gå til. Man kan også på hjemmesiden søge blandt rigtig mange andagter efter kriterier som aldersgruppe, emne osv. Her er et eksempel på en andagt, som tager udgangspunkt i aftensalmen "Nu går solen sin vej".

Billeder
 

Arne Haugen Sørensen

Fortæl eller skab samtale ud fra billeder: Billeder giver ofte forskellige indtryk fra person til person. Arne Haugen Sørensen har malet billeder til forskellige bibel fortællinger og tanker, blandt andet den sidste nadver, korsfæstelsen og opstandelse. I kan også tale om kirkens alterbilleder.  


 

The Brick Testament

Forstil dig Biblen fortalt med LEGO-brikker og LEGO-figurer. Det lyder lidt klodset og firkantet, men er en god måde at åbne velkendte historier på og gøre dem visuelle. Klik ind på thebricktestament.com og vis billederne, mens du genfortæller eller oversætter teksten fra engelsk. Hvis man har nok LEGO selv, så kan man eventuelt selv fortælle en bibelfortælling med LEGO-figurer. Hvis man tager et billede af hver scene, så kan man selv skabe en lille billedserie og skabe sit eget LEGO Testamente. 

Livsfortællinger

Konfirmandcenteret har som tidligere nævnt en masse gode ideer til specielt de ældre FDFere. Her er en ide til en samtale om livsfortællinger ud fra billeder, som deltagerne har haft med hjemmefra. Man ser en musikvideo med One Direction,  og kobler deltagernes fortællinger med fortællinger fra Det Nye Testamente. 

Video
 

 

 

Bliv klog

Nogen andagt er det ikke, men her er lidt hjernegymnastik for seniorer, leder og Kloge Åge. Danmarks Radio har lavet nogle små fem minutters videoer om nogle af de største tænkere inden for teologi og kristendom i Danmark.  Blive klogere på hvem Grundtvig var, hvad Søren Kirkegaard tænkte og hvorfor K.E. Løgstrup læses af så mange. 

Mirakler i Midtjylland

En DR3 dokumentar, der følger tre unge Herningensers møde med Gud og Jesus. Ligesom vi skal tolke Bibelen kan denne serie bruges til at få skabt en god diskussion i leder- og seniorflokken, om hvad tro er, og hvor vidt tro kan flytte bjerge; Har nogen oplevet noget de ikke kunne forklare? Hvor meget skal man tro før ens tro er nok? Kan vi mærke Gud i vores hverdag? Serien er fyldt med gode klip og citater. Serien kan streames på DRs hjemmeside eller Youtube.

Sigurds historier om at være til

Sigurd Barrett og Danmarks Kirkelige Mediecenter har udgivet en DVD-boks med programmer om nogle af de følelser som taknemmelighed, retfærdighed og skyld. DVDen er oplagt til at bruge til tumlingemødet, piltelejren eller en minigudstjeneste. Hver af de 10 programmer varer ca. 20 minutter og har bamsen Snapper som hovedperson. Programmet indeholder udsagn fra børn omkring emnet, oplevelser i Snapperklubben, besøg hos en præst og  flere dejlige sange,  hvoraf nogle også er i March og lejr. 

Aktivitet

Gå et Fadervor

Bed FDFerne om at gå Fadervor. Print ordene i bønnen ud på A4 papir. Det giver nye vinkler på Fadervor, når man skal have kroppen med, og så skal man også forholde sig mere til ordene i bønnen.


Tændstikleg

Tror du verden blev skabt på syv dage? Tror du, at der er en mening med alt i livet? Det er store spørgsmål og det kan være svært lige at få hul på snakken. En mulighed er at bruge et tændstikspil. Hver deltager får udleveret fem tændstikker, som de skal holde i sine hænder under bordet. Hver gang der læses et spørgsmål op, skal hver deltager vælge hvor mange tændstikker, man vil sætte på spil – altså hvordan deltageren vil afgive sit svar. Fem tændstikker er = helt enig/korrekt, mens en tændstik = helt uenig/helt usandt. Deltageren vælger sit antal tændstikker – uden at sige det til andre – og lægger sin hånd (knyttet) op på bordet. Når alle har afgivet deres bud, åbnes hænderne og I ser, hvor mange tændstikker, der er i gruppen. Lad nu et par deltagere eller alle forklare, hvorfor de valgte det antal tændstikker.

Gå i kirken eller på kirkegården

Se og oplev kirken udenfor og inden i, når der ikke er gudstjeneste. En tur i kirken eller på kirkegården giver til anledning til tanker, refleksioner og overvejelser. Snak om de faste ting, vi gør i kirken, og det der sker i kirken: nadver, dåb, søndagsgudstjeneste, velsignelse, trosbekendelse, begravelse, kirkeklokker og så videre.

 

Edderkoppespindet

Alle skal sidde i en rundkreds. Man "spinder" et spindelvæv mellem hinanden ved hjælp af garn og folks højre pegefinger. Nu skal alle lukke øjnene, sidde helt stille og kun trække ligeså stille i garnet, hvis de er enig i det udsagn, som underviseren siger eksempelvis: "Jeg er bange for at dø" eller "Jeg ved ikke helt om jeg tror på Gud". Hvis nogen trækker i spindet, kan man meget tydeligt mærke det, uanset om man selv trække. Dvs. her er en mulighed for "anonymt" at svare på meget store eller dybe/personlige spørgsmål og på samme tid mærke at andre har den samme mening. Det kan være en dåseåbner til en snak om tro, tvivl, håb, død og drømme. 

Taletid

Et koncept til at tale om tro (er afprøvet fra pilte og opefter, men meget afhængigt af gruppen). Taletid kan være de sidste 15-30 minutter af mødet en gang om måneden, hvor lederen forbereder et emne til snak om. Gruppen samles omkring bålet, et bord eller lignende i hyggelige omgivelser. Tænd måske nogle stearinlys for at sætte stemningen, hvis I er inde. Herefter starter lederen med at indlede om emnet der kan være: kirke, tro, et spørgsmål, en særlig historie fra Bibelen, en musikvideo, et musikstykke, en kortfilm eller meget andet. Herefter går talekoppen på runde blandt børnene eller de unge, og det er så kun den der har koppen der må sige noget. De andre skal lytte. Det er en fordel kun at være op til 10 personer i en gruppe. Lederen kan altid bryde ind og sige sin mening. På denne måde kan lederen også netop opfylde formålet i dets direkte betydning “at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus”. Brug eventuelt "Kort om Gud" som inspiration.

Bog

Livet i Væbnerhøjden

"Livet i Væbnerhøjde" har et væld af ideer til forkyndelse. Bogen siger også præcist, hvad kristendommen handler om: Livet er en gave fra Gud. Livets grundtone har skaberen bestemt som glæde. Og vil vi vide, hvordan et i øvrigt hænger sammen, så har vi ingen anden vej at gå end over Jesu forkyndelse. Bogen har konkrete ideer til forkyndelse. I bogen er der flere ideer til bibelløb, bibelkrimi, bibeltipskupon og bibelorienteringsløb. 

 

Den nye Aftale

Brug Den nye aftale udgivet af Bibelselskabet til at fortælle bibel-fortællinger fra. Det er biblen oversat til hverdagsdansk, som gøre nogle tekster lettere at læse op og forstå. Nogle tekster får også nyt perspektiv og giver grund til nye overvejelser i denne oversættelse, da der er brugt hverdagsord i stedet for Bibelord. 


Gud og Hvermand

Gud og Hvermand" af Jakob Rönnow udgivet på Unitas Forlag er fortællinger for børn og voksne. 40 små fortællinger i bogen er ideelle til at hjælpe med at forklare noget indviklet for både børn og unge. Tre af historierne ligger også op til at blive brugt som hørespil, hvor børnene kan lave fagter til.


Ryd op i kredsbiblioteket

Der er udgivet rigtig mange gode andagtsbøger gennem tiden. Måske tiden ligefrem er moden til et gensyn med Lars Tjalves historier om Arnold! Disse blå bøger med fortællinger om drengen Arnolds oplevelser, som ofte indsættes i et bibelsk perspektiv, har sikkert været gemt væk bagerst i skabet, fordi mange ledere var kørt trætte i dem. Men historierne er faktisk rigtig gode og stadig aktuelle - så hvorfor skulle de nuværende puslinge og tumlinge berøves den oplevelse? Nogle af fortællingerne ligger også på detmedgud.dk. 


Musik

Brug musik, både kendt og ukendt

Giver lige som billeder andre indtryk end en tekst gør. Brug kendte sange og salmer fra March og lejr og snak om hvad det egentlig er vi synger om. Andre  musikstykker kan også give god anledning til snak og overvejelse. Nogle gange er en sang med tekst nok til at skabe god refleksion. Arne Andreasen har lavet to album ’Englevinger’ og ’Et øjeblik en evighed’ som begge indeholder korte og tankevækkende sange, som både er gode er lytte til og synge. Som andre eksempler kan nævnes: The Blackeyed Peas Where Is the Love?, Bjørn Eidsvåg Tænd et lys, Trine Dyrholm Stille i verden, Nephew Åh Gud, Jokeren Bøn fra en player.


Danser med drenge

For større børn er nogle af "Danser med drenges" tekster fantastiske at arbejde med. Det være sig både "Er der nogen i himlen" om det der kommer efter døden og om at takle at miste og "Grib chancen" om at være til stede i livet, og gribe chancen når den er der. Begge tekster findes der en færdig andagt til på detmedGud.dk: Er der nogen i Himlen og Grib chancen. 

Bono

Et af verdens største rockband, U2, trækker på et hav af bibelske og referencer i deres og sange. Et eksempel på, hvordan forsangeren Bono lod sig inspirere af teologien i sine tidlige sange kan man finde i en sang som ’Pride (In the Name of Love)’, der indeholder slags Jesus-skikkelse. I bogen "verden ifølge U2 - lyst og længsel"  fra 2012, undersøger og fortolker teolog Jakob Brønnum Bonos kringlede, lyriske univers, hvor der trækkes på både det nye og det gamle testamentes tekster, der sættes i en ny og udfordrende kontekst. "Verden ifølge U2 - lyst og længsel" er et glimrende udgangspunkt til et musikalsk input i andagten eller gudstjenesten målrettet mod seniorerne. Bogen kan købes gennem www.bibelselskabet.dk, ellers kan den lånes på det lokale bibliotek.