Få besøg af Trosudvalget

Udvalget tager meget gerne på besøg i kredse, landsdele og netværk.

FOTO: Thomas Heie Nielsen

FDFs udvalg er i høj grad til for at støtte, hjælpe og være til gavn for kredse, netværk og landsdele. Derfor vil Trosudvalget også meget gerne komme ud i kredse, netværk og landsdele og inspirere jer til nye former for forkyndelse, sætte debatten om troens betydning, forholdet til kirken eller noget tredje i spil hos jer. Vi tilpasser gerne oplægget til jeres behov og ønsker. For at lette koordineringsarbejdet, har hver landsdel en udvalgskontakt, som I altid kan tage kontakt til via mail. I kan finde jeres landsdelskontakt nedenfor, eller blot skrive til tro@fdf.dk

 

FDF Landsdel 1: Kathrine Fischer, kf070393@gmail.com

FDF Landsdel 2: Kathrine Fischer, kf070393@gmail.com

FDF Landsdel 3: Sofie Dammeyer, sofiedammeyer@gmail.com

FDF Landsdel 4: Sofie Dammeyer, sofiedammeyer@gmail.com

FDF Landsdel 5: Stine Vrist Jepsen, stvjepsen@fdf.dk

FDF Landsdel 6: Anna Korsgaard Berg, annakorsgaardberg@gmail.com

FDF Landsdel 7: Gunder Gundersen, gg@km.dk

FDF Landsdel 8: Rikke Bendix Pedersen, bendix-pedersen@live.dk