Forkyndelsesmaterialet fra FDF Landslejr 2022

Lad jer inspirere af materialet, der nemt kan bruges efter lejren.
 

Forkyndelsesmaterialet er et oplæg til inspiration og består af to dele, først del 1 som er en række baggrundsafsnit, hvorefter del 2 indeholder et afsnit for hver andagt som både kan være lige til at afholde, eller som man omvendt også kan finde inspiration i til at gøre andagterne til jeres egne. Til sidst er der lidt forskellige bilag til videre inspiration. 
 

Materialet er skrevet så det forhåbentlig giver mening for både ledere og præster, hvilket betyder, at nogle ting vil være rigeligt udførligt beskrevet for hhv. præster og ledere.

Foto fra den fælles gudstjeneste ved FDF Landslejr 2022. 

Fotograf: Thomas Heie Nielsen