Samarbejde med jeres lokale kirke

Et samarbejde med kirken ligger ofte op til at man også samarbejder og bliver inspireret af hinanden, når det kommer til forkyndelsen. 

Mange kredse i FDF har allerede et samarbejde med kirken. Det kan både være i forbindelse med en fælles gudstjeneste, som gæst på sommerlejren eller andet. 

Kirkesamarbejds-konsulenter

Kunne I godt tænker jer at få et mere frugtbart samarbejde mellem kreds og kirke? Vil vi i den kommende tid afprøve noget nyt, hvor man kan få hjælp og sparring af en anden FDFer udefra til sit kirkesamarbejde. Denne kompetente FDFer (kirkesamarbejds-konsulent) vil se nærmere på kirkens og kredsens årshjul/visioner/el.lign., afvikle et eller flere møder, og til sidst foreslå ideer til, hvordan et bedre samarbejde kan opstå.

Kirke-samarbejds-konsulenter skal ses som en dåseåbner, så det kan være nemmere at være kreds i jeres sogn, hvad enten I allerede samarbejder eller har brug for et nyt samarbejde.

Er I interesseret, så skriv en mail til udvalget med kredsnavn og sogn samt lidt om jeres nuværende samarbejde og hvad der gør I tænker at kunne bruge en kirkesamarbejds-konsulent, så bliver I kontaktet direkte.