Samarbejde med kirken

Mange kredse i FDF har allerede et samarbejde med kirken. Et samarbejde med kirken ligger ofte op til at man også samarbejder og bliver inspireret af hinanden, når det kommer til forkyndelsen. Det kan både være i forbindelse med en fælles gudstjeneste, som gæst på sommerlejren eller andet. 

Kirkesamarbejds-konsulenter

Kunne I godt tænker jer at få et mere frugtbart samarbejde mellem kreds og kirke? Vil vi i den kommende tid afprøve noget nyt, hvor man kan få hjælp og sparring af en anden FDFer udefra til sit kirkesamarbejde. Denne kompetente FDFer (kirkesamarbejds-konsulent) vil se nærmere på kirkens og kredsens årshjul/visioner/el.lign., afvikle et

eller flere møder, og til sidst foreslå ideer til, hvordan et bedre samarbejde kan opstå.

Kirke-samarbejds-konsulenter skal ses som en dåseåbner, så det kan være nemmere at være kreds i jeres sogn, hvad enten I allerede samarbejder eller har brug for et nyt samarbejde.

Er I interesseret, så skriv en mail til tro@fdf.dk med kredsnavn og sogn samt lidt om jeres nuværende samarbejde og hvad der gør I tænker at kunne bruge en kirkesamarbejds-konsulent, så bliver I kontaktet direkte.