Tankestarter

En tankestarter er bygget op omkring et ord eller et udsagn. Dette står oftest i midten af tankestarteren. I kanten af en tankestarter findes 4-6 spørgsmål, som skal lede den refleksion/dialog, som ordet eller udsagnet leder op til. Derudover er der også billeder, som skal inspirere til refleksion/dialog. 

Det er tiltænkt, at ledere og børn sidder omkring tankestarterne i en cirkel, og derfor har alle mulighed for at se spørgsmål og billeder fra hver sin vinkel. Lederen hjælper i dialogen, men det er vigtigt, at lederen ikke overtager dialogen. Stilhed kan sagtens være brugbart. 

Hver tankestarter har hver sit tema. Nogle er tiltænkt en særlig aldersgruppe, så der er andagtsforslag klar til både børnemøderne og til ledermødet. Andre er tiltænkt hele kredsen og derfor mere brede. 

Nedenstående 6 tankestartere er lavet som del af sommerlejrmaterialet til Myanmar sommerlejr 2017, men kan sagtens bruge resten af året, når det passer jeres kreds. Download også følgebrevet, der giver inputs til, hvordan du kan bruge dem.                

Efteråret 2017

Foråret 2017