Internationalt arbejde

Der er mange muligheder for at arbejde med andre kulturer og lande i FDF.

CrossCulture

CrossCulture er betegnelsen for det internationale arbejde inden for FDF. Børn, unge og ledere kan gennem små og store CrossCulture-initiativer opleve mangfoldigheden af verdens kulturer fra mange vinkler. Hvis vi tør lade os udfordre af de andres børne- og ungdomsarbejde, vokser CrossCulture-mødet og bliver til ny og spændende inspiration for vores eget FDF-arbejde.

CrossCulture drejer sig om at være nysgerrig, åben og respektfuld over for det anderledes. Forskelle og ligheder vækker forundring og heraf udspringer interkulturel forståelse, uanset om man er en lille pusling eller en voksen leder.

Tag del i CrossCulture-aktiviteter

Både børn, unge og ledere har muligheden for at indgå i kulturmøder gennem forskellige CrossCulture-aktiviteter. Det sker f.eks. gennem udvekslinger mellem FDF-kredse og lokale grupper ude i verden, gennem mødet med internationale deltagere på landslejr eller via etableringen af venskabskredse. Det kan også være som deltager på internationale kurser og lejre i CrossCulture-netværket eller til mødeaften i kredsen med internationale aktiviteter.

Mulighederne for CrossCulture-aktiviteter er mange.  På FDF.dk/international finder du inspiration til internationale aktiviteter såvel hjemme i kredsen som ude i verden, udvekslinger med udenlandske organisationer samt formidling af kontakt til organisationer i hele verden. På forsiden finder du altid de aktuelle tilbud om deltagelse i internationale kurser og lejre.

FDFs internationale netværk

FDF er medlem af tre netværk med lignende organisationer i Europa og verden: Global Fellowship, European Fellowship og FIMCAP. Global Fellowship og European Fellowship er et netværk for kristne børne- og ungdomsorganisationer, hvoraf mange har rod i Boys’ Brigade, mens FIMCAP er en sammenslutning af katolske børne- og ungdomsorganisationer, hvor FDF er observatør. 

Hvorfor det internationale arbejde?

Målet med FDFs internationale arbejde er mødet mellem mennesker. Et møde med noget, der er anderledes og mere end os selv og et internationalt møde med unge fra andre kirkelige organisationer om evangeliet om Jesus Kristus. FDFs internationale arbejde er derfor en integreret del af såvel FDFs formål som ambition.

Det internationale samarbejde i FDF rummer mulighed for ikke bare at besøge andre kulturer som turist, men at komme ind bagved og opleve det personlige møde med børn, unge og ledere i udenlandske organisationer.

I dette møde bliver vi klogere på de andre, men vi kan heller ikke undgå at se os selv og vores egne måder at gøre tingene på i et nyt lys. Det som vi plejer at tage for givet og naturligt fremstår pludselig mindre selvfølgeligt, og man bliver altid inspireret til at prøve nye aktiviteter og metoder. 

Internationale projekter

I FDF er der tradition for at oplyse om og samle ind til missionsprojekter. Forskellige missionsprojekter er gennem årene blev etableret og afviklet i samarbejde med en række samarbejdsorganisationer.  

FDF har mange nationale samarbejdspartnere i forbindelse med internationale projekter: Vi samarbejder med Dansk Ungdoms Fællesråd, Folkekirkens Nødhjælp, Danmission, Silkeborg Højskole og andre organisationer eller foreninger omkring konkrete samarbejdsprojekter af kortere eller længere varighed.

Globus

I perioden 2019 til 2022 er GLOBUS det internationale projekt i FDF. Vi samarbejder med Folkekirkens Nødhjælp og deres partnere i Nepal, der er landet i fokus.

Målet med GLOBUS er at arbejde med FNs Verdensmål både i FDF og i Nepal. Med fokus på Nepal skal projektet gøre både store og små FDFere klogere på, hvordan man kan gøre en forskel og sætte en bæredygtig kurs for verden. 

GLOBUS adskiller sig også fra tidligere internationale projekter i FDF ved at have et større fokus på, hvordan vi kan arbejde med projektets omdrejningspunkt, nemlig Verdensmålene, i selve FDF og ikke kun i fokuslandet. Vi skal have fokus på de valg, vi tager ude i kredsene og i hele forbundet, fordi vi skal værne om den natur, vi elsker at opholde os i.

Tre verdensmål

Projektet sætter særligt fokus på tre af de 17 Verdensmål, som kredsene blandt andet kan arbejde med gennem aktiviteter: Målet om ansvarligt forbrug og produktion, målet om klimaindsats og målet om livet på land. Fælles for Verdensmålene er, at alle, rig og fattig, har et ansvar for den verden, vi lever i. Derfor er det også vigtigt i FDF, hvor vi i høj grad påvirker børn og unges måde at se på verden, og fordi vi i FDF engagerer os i samfundet omkring os. Verdensmålene er også politiske, men den vej skal vi ikke med dem. Vi skal lave kreative, lærerige og sjove aktiviteter for børn og unge, som giver mod og lyst på at skabe en forandring for den verden, vi deler.

I FDF har vi et stort ansvar, når vi skal give børn og unge et ståsted at møde verden fra. Det ansvar skal vi tage på os - både i kredsene og i forbundet - og det skal projektet danne ramme omkring. Denne gang skal vi ikke kun se ud i verden, men også kigge indad i FDF.

Nepal i fokus

I Nepal skal vi igennem samarbejdet med Folkekirkens Nødhjælp støtte nepaleserne i at omstille sig til de ændrede klimaforhold, som påvirker deres traditionelle muligheder for landbrug meget. Nepal er et af de lande i verden, som udleder mindst CO2, men som påvirkes mest af klimaforandringer. Igennem GLOBUS støtter FDF lokale projekter i Nepal økonomisk, så den lokale befolkning kan genopbygge deres land på en bæredygtig måde og omstille sig til de nye klimaforhold. Samtidig er Nepal et billede på de verdensomspændende og voldsomme konsekvenser, som det enorme forbrug af ressourcer har, og projekterne i Nepal er derfor med til at sætte vores aktiviteter hjemme i Danmark i perspektiv.