Batteri

En sjov fangeleg hvor den med energien kan fange.

Indsendt af
Batteri

Beskrivelse

  • Børnene deles i to lige store hold af batterier
  • Hvert af holdene stilles overfor hindanden med ca 10 meters mellemrum. Hvert af holdene står ved fx et stakit eller ved en pæl.
  • Pælen er deres opladestation og de er fuldt opladte når de rører ved deres opladestation.
  • Batterierne skal herefter prøve at fange nogle på det andet hold.
  • Når to batterier mødes kan det batteri med mest energi fange det andet batteri, man kan se hvem der har mest energi da det er den sidste der er løbet væk fra pælen.
  • Når batteriet er blevet fanget skal det holde fast i det modsatte holds oplader og række hånden ud indtil de bliver befriet af en fra sit eget hold.
  • Hvis der er flere batterier fanget må de danne en lang kæde for at gøre det nemmere at blive reddet.
  • Legen slutter når alle batterier er fanget på det ene hold.

Bemærkning

  • Legen virker godt imellem to hække eller i hver sin ende af et rum.
  • Man kan sende lokkemad ud for at få det modsatte hold til at komme tættere på og så blive fanget.

Deltagere

8 - 40 personer

Alder

- år

Varighed

5 - 30 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer