Overskudslegen

En leg der er perfekt til give overskud før man skal ud og indsamle.

Indsendt af

Beskrivelse

På området du skal lege på skal du opstille to mindre områder med, kegler, trøjer eller to reb.

I overskudslegen er det vigtigt, at man starter med at indsamle en masse overskud. Det kunne fx. Bolde, sammenkrøllede papirkugler eller toiletbørster. Det handler mest af alt om bare at have en masse genstande man kan flytte på. Genstandene lægges i den ene af de to områder.

Personerne der er med i legen skal fordeles i to grupper: Giverne der har overskuddet af genstande og Indsamlerne.

Sørg for at der er ca. 1 til 3 bidragere i forhold til indsamlere. Giverne er helt blinde for deres store overskud, derfor skal personerne have bind for øjnene.

Indsamlerne må ikke være inde på området med genstandene, men skal nu indsamle så meget af overskuddet de kan, og lægge det i det andet afmærkede område.

Dette gør de ved at gå hen til den blinde og spørge “Hey vil du ikke give et bidrag?” Den blinde skal nu hjælpes til at give en genstand af overskuddet, ved at blive guidet af indsamleren. Herefter skal indsamleren løbe hen, og lægge overskuddet i det andet område.

Sæt et tidsinterval på fx 5 minutter så indsamlerne skal nå at indsamle alt overskuddet, inden tiden render ud.

Bemærkning

For at give lidt mere udfordring så opdel indsamlerne i forskellige hold, så der kæmpes om hvem der de bedste indsamlere på 5 minutter.

Vælg nogle ting der er særligt fede eller særligt svære at flytte som fx. slikposer, borde, traktordæk eller kattekillinger.

Deltagere

5 - 100 personer

Alder

2 - 99 år

Varighed

20 - 60 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer