Det Forbudte Bogstav

En sjov bogstav leg.

Indsendt af Dres
Det forbudte bogstav

Beskrivelse

Deltagerne finder sammen i par eller grupper på tre afhængigt af antallet af deltagere. Herefter udnævnes et bogstav til ”Det forbudte bogstav”. Parrene skal nu forsøge at få en samtale i gang, hvor de ikke må benytte ord, der indeholder ”Det forbudte bogstav”. 

Er f.eks. S udnævnt til ”Det forbudte bogstav”, så må ord som Es, skjorte og mester ikke benyttes. 

Efter et afgrænset tidsrum skiftes til et nyt forbudt bogstav. 

Bemærkning

Variationsmuligheder: 

I stedet for at forbyde et bogstav helt, kan man ”nøjes” med at forbyde det som begyndelsesbogstav. 

Man kan vælger, at det er endelserne ”er” og ”en”, der er forbudte. 

Det kan være specifikke bogstavkombinationer som, der er forbudte f.eks. ”es”, ”er” eller ”hv”. 

Deltagere

4 - 20 personer

Alder

10 - 18 år

Varighed

5 - 15 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer