Hvordan lyder sætningen?

I denne leg skal du fortælle en historie hvor en hemmelig sætning skal indgå uden at blive opdaget af de andre.

Indsendt af André Christensen

Beskrivelse

De to duellanter får af legestyreren eller af "publikum", hver sin besynderlige sætning, hvis ordlyd modparten ikke kender. Tilhørerne bliver gjort bekendt med begge sætningers ordlyd. Det betyder, at duellanterne ikke må være i rummet, når sætningerne bestemmes. Sætningerne skrives ned på sedler, med de respektive sedler i hånden skal duellanterne udkæmpe deres duel.

Legen går som sagt ud på, at man i en dialog skal forsøge at putte den skjulte sætning så snedigt ind, at modstanderen ikke opdager det. Samtalen kan blive fuldstændig absurd. Et eksempel: Legens leder og publikum har bestemt at hr. A skal have følgende sætning: "En bonde i nærheden af Stockholm har fundet en ægyptisk mumie i sin mark", og at fru B får følgende: "Min nevø i Falsterbo faldt ned i en vulkan, men redede sig heldigvis op igen". Måske kommer den noget snørklede konversation til at lyde således:
Hr. A: Davs!
Fru B:Hej, hvordan står det til?
Hr. A: Tak, rigtig godt, selvom jeg har lidt hekseskud i ryggen!
Fru B: Du har nok overanstrengt dig, eller er du faldet? Det kan man også få ondt i ryggen af! (bemærk, hvordan Fru B forsøger at lede samtalen ind på farlige situationer)
Hr. A (der er med på noderne): Det kan tænkes at det er det, der er galt, jeg faldt faktisk i sommer, da jeg var ude med en god ven. Min ven er arkæolog, og han og jeg skulle undersøge en stensætning. (A forsøger at give det udseende af, at dette er den udleverede sætning)
Fru B:Ja, man kan slå sig helt fordærvet, blot ved at træde forkert. Men på den anden side kan det ske, at man slipper fuldstændig helskindet fra en alvorlig ulykke.
Hr. A: Ja, det er så sandt, som det er sagt. Min gode ven arkæologen, faldt engang ned i en oldtidsgrav, og der skete ikke andet, end at han forstuvede foden.
Fru B (bider straks på krogen): Jeg var ude for noget lignende, da jeg engang faldt i en brønd, der ikke var mindre end syv meter dyb, men jeg klarede det . Der var endda ingen vand i. Og min nevø i Falsterbo faldt ned i en vulkan, men redede sig heldigvis op igen!
Hr. A: Det var nu heller ikke nogen helt almindelig oldtidsgrav. Man fandt byzantinske mønter i den. Fantastisk, ikke sandt? Lige udenfor Malmø.
Fru B: Ja, det har jeg hørt tale om. De arkælogiske fund her i landet plejer jo ikke at være så mærkværdige. Ikke når man for eksempel tænker på pompeji, hvor lavaen fra Vesuv har bevaret en hel by.
Hr. A: Med mennesker og alting? Ja, den slags sker ikke her. Men jeg læste for nogle år siden, at en bonde i Stockholm har fundet en ægyptisk mumie i sin mark. Og en husmand har efter sigende fundet en persisk hjelm under kældergulvet i sit hus. (og så videre indtil samtalen ebber ud.)

Ja, så gælder det selvfølgelig for duellanterne om at afgøre, hvilken af modstandernes sætningerne, der var den "hemmelige". Tilhørerne kan hjælpe ved at le på de forkerte steder! Den slags går som regel af sig selv.

Bemærkning

Det kan nemt komme til at tage for lang tid!

Deltagere

6 - 10 personer

Alder

14 - 18 år

Varighed

2 - 5 min.

Inde/ude

Indendørs

Materialer