So I Hul

I denne leg gælder det om at få bolden ned i hullet.

Indsendt af

Beskrivelse

Legen var almindelig i alle egne af Danmark, helt op til århundredeskiftet. 

Hver deltager lavede et hul i vejen, eller en græsfri plads. Man drejede nogle gange rundt på træskohælen, og hullet var der. Hullerne lå på en cirkel, med et lidt større hul som centrum. Dette hul (sohullet) var målet.

En af deltagerne blev udpeget til at begynde som sodriver, og de andre deltager stillede sig ved hver sit hul på cirklens periferi, med hver deres stav i sit hul. Udenfor cirklen drev so driveren rundt med bolden. Hans mål var, at komme gennem kredsen af huller og vogtere, ind til sohullet med bolden. Soen (bolden) måtte kun berøres med stavene. Når sodriveren nærmede sig, søgte vogterne at slå bolden til side, helst lang væk, men når et hul var tomt, idet staven var taget bort for et slag, måtte sodriveren sætte sin egen stav i hullet, og så var hullets ejermand sodriver, befriet kunne sodriveren legeledes blive, hvis han fik bolden i sohullet. Når dette var sket, skulle alle skifte hul, sodriveren havde da mulighed for at skaffe sig et hul, i den tummel der opstod. 

Sjællænderne havde også en gang nogle sjove ideer om mangt og meget, derfor havde de også deres egne regler for denne klassiske danske leg. Når sodriveren fik bolden i sohullet, skulle alle vogtere sætte deres stave i sohullet, og med et tag slynger sodriveren alle stavene i vejret med sin egen stav, på den måde ville sodriveren være sikker på at få sig et hul i næste rundte af legen. Den der ikke fik sin stav i et hul, skulle være sodriver.

Oprindeligt blev spillet spillet med et klude eller træbold.

Indmeldt af: Jesper Winther og Gorm Bagger Andersen

Deltagere

10 - 30 personer

Alder

9 - 18 år

Varighed

6 - 12 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

1 styk bold
1 styk pind pr. deltager