Rimebold

En lille rimeleg, hvor man skiftes til at rime på ord og sende rimet videre.

Indsendt af Nick Elhøj
Rimebold

Beskrivelse

Deltagerne står i en rundkreds og en deltager starter med bolden. Han/hun siger et helt tilfældigt ord fx Hue og kaster herefter bolden til en anden i rundkredsen. Modtageren af bolden skal nu sige et ord, der rimer på hue. Når vedkommende det inden for ganske kort tid, må han/hun nu sige et nyt tilfældigt ord og sende bolden videre til en anden i kredsen. 

Når man ikke at sige et ord, der rimer på det, afsenderen har sagt, inden for ganske kort tid, går man ud af legen. 

Legen slutter, når alle er gået ud eller når man ikke har mere tid at lege i.

Bemærkning

Variationsmuligheder: 

  • I kan vælge at lade en længere række af ord rime på hinanden. 

  • Er der mange deltagere, kan man eventuelt dele i mindre grupper af 8 – 10 personer, så man oftere ”høres” i legen.

Deltagere

4 - 10 personer

Alder

5 - 13 år

Varighed

5 - 99 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

1 stk. bold