Solkongens hof-løb

Et hæsblæsende løb, hvor alle deltagere skal gøre sig fortjent til at blive udnævnt til musketerer og sidde til bords med kongen og dronningen.

Indsendt af

Beskrivelse

Afvikling og pointsystem: - Deltagerne er 2. pilte og væbnere (i alt 35 personer). De deles i cirka 6 hold, der tager hensyn til aldersfordeling og kredstilhørsforhold. - Holdene sendes afsted i rækkefølge, alt efter hvor hurtige de er til at løse post 1 og 2 (udstyr og madpakker). - Regel for postafvikling: Et hold må ikke sendes afsted, før det næste er kommet (holdene skal holdes i et samlet felt). Alle hold samles ved frokostposten, så vi er sikre på, at feltet ikke bliver for spredt. - Udover posterne skal alle hold altid være klar til at forsvare sig mod fjendeangreb (overraskelsesangreb fra lederne) og dermed vise, at de er parate til at blive musketerer. - Hvert hold kan ved alle poster få 10 point for opgaveløsning og 10 point for samarbejde og musketerånd (indlevelse i fantasirammen). Altså totalt set 20 point, som skrives på holdets pointkort. - Ved løbets afslutning udnævnes alle til musketerer, og vinderholdet får plads ved højbordet sammen med kongen og dronningen.

Forberedelse

Lederopgaver: Leve sig ind i historien - hele tiden. Passe sine poster. Herunder at genfortælle/digte videre på postens historie. Det vigtigste er stemningen/fantasirammen - ikke selve posten. Selv at transportere sig fra sted til sted - sikkert mest på gåben. Når man ikke skal besætte en post: At fungere som overraskelsesangribere på holdene.

Herefter: Store pilte og væbnere laver sværd med mere og tager på løb. Her skal de gøre sig fortjent til en plads i musketer-korpset.

De små forbereder slottet på fest: Træner til underholdning og så videre.

Materialer: 40 æg 40 balloner Sisal Tovtrækningsreb 6 æsker tændstikker 4 reb af 10-15 meters længde 2 rafter Smagsprøveglas + flasker hertil Gammel presenning 3 dåser brun sæbe 5 vanddunke 3 ruller sorte affaldssække 1 rulle (uld-)garn

Fra Postdatabasen

Lave sværd og kappe + udlevering af æg

Efter sværd og kapper er lavet slås alle til musketer-elever, lærer de grundlæggene fægteregler og får besked om, at det herefter koster point at blive set uden sværd eller at bruges sværdet ureglementeret)

Historie

Musketererne er ikke blot kendt som landets dygtigste og tapreste soldater, de er også kendt for deres indgående kendskab til musketer-traditionerne. Herunder hvordan man klæder sig, hvordan man bærer og bruger sit sværd, og ikke mindst hvordan man udkæmper en kamp ifølge de noble musketer-regler. Siden musketer-gardens begyndelse har overholdelse af disse regler været et af hovedkriterierne for, om man overhovedet kunne optages i eller bevare sin plads i korpset. Overtrædelser er utænkelige. De er udtryk for den største skam og betyder derfor også, at man automatisk bliver smidt ud!

Enhver musketer vil ind imellem få betroet særligt skrøbelige oplysninger eller genstande i kongens tjeneste. Hvis det endda ikke drejer sig om at beskytte kongen selv eller et medlem af hans familie, hvilket er hele formålet med musketerkorpset! Som en lille prøve herpå, får hver musketer-elev udleveret et æg, som man skal passe på under hele øvelsen. Ægget skal beskyttes for enhver pris. Dette er en start post.

Deltagere

4 - 100 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

20 - 30 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

Fra Postdatabasen

Smøre madpakker

Historie

Enhver musketer er lidt af en gourmet sætter pris på den gode mad. Ikke bare fordi man derved sikrer, at alle musketerer på den måde altid får nok at spise, så de har energi til alle de krævende opgaver. Nej, også fordi viden om de rigtige retter, vine og bordmanerer betyder, at en musketer kan begå sig i alle sammenhænge. Også ved hoffet, hvilket kan være nødvendigt, når man skal vogte kongens og dronningens liv.

Opgave

Point for den flotteste, mest musketeragtige, bedst pakkede og så videre.

Deltagere

4 - 10 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

5 - 15 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

Fra Postdatabasen

Smidighedsøvelse gennem tov

Opgave

Mellem to træer opsættes et edderkoppespind af snor. Holdet skal transportere sig selv igennem fra den ene til den anden side uden at røre snorene. Er man først igennem, må man ikke gå om på forsiden igen. Øver smidighed og samarbejde.

Historie

En god musketer er i god fysisk form. Ikke for tyk, ikke for tynd og altid smidig og muskuløs, så man kan klare alle typer af opgaver. En af de måder man som musketer-elev skal bevise, at man kan leve op til kravene, er en smidighedsøvelse. Men ikke nok med det: musketerer løser altid opgaverne sammen. En for alle og alle for én.

Det betyder at den enkeltes smidighed ikke er nok. Der skal samarbejdes om at løse opgaven. Hvis én ikke klarer opgaven, har ingen klaret den.

Deltagere

2 - 100 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

10 - 15 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

1 styk reb

Fra Postdatabasen

Ballonfægtning i blinde

Man har bind for øjne, mens man forsøger at smadre balloner der hænger rundt omkring, ved at følge holdmedlemmernes instruktioner (samarbejdsøvelse).

Historie

En musketer skal kunne stole på sine kammerater. Altid. Og en god musketer skal kunne bruge sit sværd med dygtighed, overbevisning og kraft.

Opgave

Som prøve herpå skal alle musketer-elever testes i blind-fægtning med mundtlig instruksion fra kammeraterne.
Kan man ikke fægte ordentligt i blinde, risikerer man jo at tabe en kamp, blot fordi man er blevet såret i panden, så blodet drypper ned i ens øjne.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

10 - 20 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

40 styk balloner

Fra Postdatabasen

Ballonfægtning i blinde

Man har bind for øjne, mens man forsøger at smadre balloner der hænger rundt omkring, ved at følge holdmedlemmernes instruktioner (samarbejdsøvelse).

Historie

En musketer skal kunne stole på sine kammerater. Altid. Og en god musketer skal kunne bruge sit sværd med dygtighed, overbevisning og kraft.

Opgave

Som prøve herpå skal alle musketer-elever testes i blind-fægtning med mundtlig instruksion fra kammeraterne.
Kan man ikke fægte ordentligt i blinde, risikerer man jo at tabe en kamp, blot fordi man er blevet såret i panden, så blodet drypper ned i ens øjne.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

10 - 20 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

40 styk balloner

Fra Postdatabasen

Ride-test

Historie

Musketerer kan ikke regne med altid at kunne nøjes med at kæmpe mand mod mand på jorden. Nej, sommetider er hastværk den eneste mulighed for at redde landets, regenternes og korpsets ære, og så man som musketer kunne ride.

Opgave

Desværre har fjenden ofte også heste, og det er derfor vigtigt at kunne kæmpe mens man rider. Også dette bliver man testet i som musketer-elev.

Forberedelse

Holdets letteste på skuldrene af leder eller siddende på vandret rafte/gren, pudekamp mod modstanderholdet.

Deltagere

10 - 20 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

15 - 20 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

Fra Postdatabasen

Snigeøvelse

Historie

Musketer-arbejdet er ikke altid kamp, sved og tårer. Det kan også bestå i at være hemmelige agenter for kongen. At skaffe de nødvendige oplysninger, så man kan stoppe, forhindre eller vinde en kamp. Enhver musketer skal derfor kunne snige sig lydløst og uset gennem forskellige typer af terræn, ligesom man skal kunne lytte og huske de vigtige dele af de oplysninger, man får opsnappet. Det kan være et spørgsmål om overlevelse!

Opgave

Det gælder om at snige sig gennem skov, lytte til samtale mellem to ledere, snige sig tilbage uden at blive hørt, rapportere hvad man lyttede sig til.

Deltagere

4 - 20 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

15 - 30 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

Fra Postdatabasen

Kraftprøve

Historie

Holdet skal slæbe, bære, transportere [noget tundt] over en vis afstand. Eller tovtrækning.

Opgave

Om end efterretningsvirksomhed og sværdkamp er store dele af musketer-dagligdagen, så er der også opgaver for hoffet, som kræver rå muskelstyrke. Opgaver der simpelthen kræver udholdenhed, armkræfter og sved. Det nytter derfor ikke noget, hvis man som musketer ikke kan løse den slags opgaver. Om det så er at smide en tung vandtønde i hovedet på fjenden, brække en dør op eller slæbe en såret kammerat væk fra slagmarken.

Som en del af musketer-uddannelsen trænes styrken og udholdenheden derfor.

Deltagere

6 - 30 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

20 - 30 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

Fra Postdatabasen

Stilhedsprøve

Opgave

En god musketer kan gå i ét med naturen, holde sig skjult i flere dage for så i rette øjeblik overraskende at dukke frem for at tilføje fjenden et tilintetgørende slag. Den type opgaver har musketer-korpset haft flere af, og det er derfor vigtigt at alle får øvelse i stilhed i naturen.

Deltagere

2 - 20 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

10 - 30 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

Fra Postdatabasen

Eksercits-parade-prøve

Historie

Musketererne er kongens elitekorps og optræder derfor ofte i forskellige gallafunktioner. Ikke blot fordi de ser godt ud, men også fordi de på den måde har en god undskyldning for hele tiden at være i nærheden af kongen, og derved beskytte ham mod snigmordere.

Opgave

En god musketer kan derfor gennemføre en flot eksercits og parade.

Deltagere

5 - 20 personer

Alder

9 - 13 år

Varighed

5 - 15 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

Fra Postdatabasen

Frokostposten med fanekamp

Beskrivesle

(Hvert hold gemmer sin fane et sted i området og skal herefter forsøge at erobre et eller flere af de andre holds faner. Der kæmpes på tid. Hver person får en snor om hver overarm = liv. Når begge snore er taget, går man til kamplederen og får nye. Når man har erobret snore går man til kamplederen og afleverer dem mod til gengæld at få en streg på hånden. Når tiden er forbi, får holdet det antal point som de har ekstra snore hvis de vel at mærke stadig har deres fane. En erobret fane fordobler holdets point.)

Historie

Alle musketerer kan komme ud for, at skulle i åben kamp mod flere fjender på samme tid. Det er derfor vigtigt at hver musketer-enhed bliver trænet til at kunne samarbejde, udarbejde en brugbar strategi samt give sig fuldt ud når det gælder. En af træningsmetoderne er kampøvelserne.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

10 - 20 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

Fra Postdatabasen

Giftprøven

Prøvesmag hoftroldmandens hemmelige drikke og gæt, hvad der er i de forskellige og hvilken der er giftig!

En rigtig musketer vil gøre alt for sin konge. Om nødvendigt risikere sig liv. Det betyder også, at en musketer er villig til at fungere som kongens mundskænk og derved prøve på sin egen krop, om noget er giftigt eller ej.

Rigtige musketerer trænes op til at kunne drikke og spise hvad som helst, når de er i tjeneste. De trænes også op til at kunne afgøre, om noget er giftigt eller ej. Det er blot én af de mange måder, de beskytter deres konge på.

Deltagere

10 - 20 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

5 - 15 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

Fra Postdatabasen

Høflighed og hofmanerer

Her gælder det om at lære at gå, tale, bukke osv. som man skal ved hoffet.

En god musketer kan opføre sig korrekt i alle sammenhæng. Også ved de fineste hofballer eller i kongens egne gemakker, hvis det er nødvendigt. Det betyder, at enhver musketer skal lære, at opføre sig som en perfekt adelsmand eller hofdame. Dels for ikke at ydmyge kongen overfor hans gæster, dels for at kunne gemme sig i mængden, og derved få mulighed for at finde ud af, om kongen har fjender i lokalet.

Deltagere

4 - 100 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

10 - 20 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

Fra Postdatabasen

Tænke-opgave

Historie

Kampsport, stilhed, snige sig, gode manerer er ikke det eneste en musketer skal kunne. En god musketer skal også tænke og finde på utraditionelle løsninger på nye opgaver. I forbindelse med musketer-træningen finder de erfarne musketer-instruktører hurtigt ud af, hvem der er dygtige nok og hvem der ikke er!

Opgave

Rejs en pæl på fem meter op inde i en cirkel med diameter 10 meter uden at træde ind i cirklen.

Deltagere

4 - 20 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

10 - 20 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

1 styk rafte
2 styk som er 30 meter reb

Fra Postdatabasen

Underholdningspost

Lav et optrin/sketch som skal vises for hoffet ved aftenens lejrbål.

En god musketer kan begå sig i alle sammenhænge. Det gælder også når kongen og dronningen trænger til lidt underholdning efter en hård og anstrengende dag. Eller når en spændt situation skal løsnes lidt op med et smil og en latter.

Deltagere

4 - 100 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

10 - 20 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

Fra Postdatabasen

Primitiv opgave

Historie

Livet som musketer er nogle gange glamourøst, spændende og fyldt med luksusoplevelser. Andre gange handler det om at overleve i den fjendske natur langt væk fra civilisationen. Enhver musketer skal derfor kunne klare de mest basale overlevelsesopgaver. For eksmepel at finde brænde og tænde bål, så man kan få varmen, lave mad eller sende signaler med røg og ild.

Opgave

Lav et bål så hurtigt som muligt af det brændbare materiale der kan findes i nærområdet (dog udleveres papir og tændstikker).

Deltagere

4 - 20 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

20 - 30 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

1 styk papir
1 æske tændstikker

Fra Postdatabasen

Behændighed

Historie

Enhver musketer skal kunne klare delikate, skrøbelige og hemmelige ting. Man kan bogstaeligt talt få sager og oplysninger mellem hænderne, som er så skrøbelige, at de kan gå i stykker mellem ens fingre, hvis man ikke er forsigtig nok. Som musketer skal man kunne handle med behændighed, smidighed og hurtighed, så problemerne ikke bliver større end nødvendigt er.

Opgave

Kaste æg til hinanden, ægstafet, fodbold med æg, spring med æg, balancegang med æg og så videre.

Deltagere

10 - 30 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

15 - 30 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

1 masse æg

Fra Postdatabasen

Vandopgave

Bodybowling

Enhver musketer skal være villig til at ofre alt for sin konge og sine kammerater. Skal kunne kaste sig ud i opgaven med liv og sjæl uanset omkostningerne ved det.

Deltagere

4 - 100 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

10 - 20 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

1 styk presenning
1 flaske sæbe
1 masse vand
1 par dunke
1 rulle sorte sække

Deltagere

20 - 50 personer

Alder

9 - 15 år

Varighed

60 - 120 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs