Jesus og Josefine-løbet

Tag tilbage i tiden og find det forsvunde Jesusbarn i Jesus og Josefine-løbet. Kan I mon klare udfordringerne og finde ham?

Indsendt af

Beskrivelse

Løbet: - Selve løbet starter med rejsen tilbage i tiden. Dette sker fælles for alle hold. - Herefter tages holdene med ud til post, således der ingen ventetid bliver, og holdene blive færdige på samme tid. - Holdene skal huske at spørge ved hver post, om de har set figuren med Jesusbarnet. - Når alle poster er gennemført, og holdet har fået udleveret sin del af kortet, samles man for at sætte kortet sammen og finde figuren med Jesusbarnet. - Når figuren er fundet tager alle samlet tilbage gennem tidsporten og placerer Jesusbarnet i krybben. - Nu er tidsporten ødelagt for altid, og løbet er slut. - Hvis man vil, kan man jo overveje, om løbet skal slutte med, at man ødelægger krybbespillet.

 • Idéen med løbet er, at deltagerne skal finde figuren med det lille Jesusbarn, der hører til i krybben i krybbespillet. Jesusbarnet er nemlig blevet væk og dermed er tidsporten åbnet igen.
 • Deltagerne rejser tilbage i tiden og skal her gå rundt i Nazaret og møde forskellige mennesker, der måske har figuren.
 • Det viser sig dog, at ingen mennesker har Jesusbarnet, men ved sidste post på løbet får holdene udleveret dele til et kort.
 • Når disse dele sættes sammen, får man et samlet kort, der viser hvor figuren findes.
 • Figuren findes nedgravet på præcis det sted, Jesu kors stod.

Løbet kan gennemføres til en mødeaften (måske forlænget) eller i forbindelse med en weekend.

Place

Løbet starter inde og fortsætter udenfor, og slutter igen indenfor.

Forberedelse

 • Der skal laves et krybbespil. Mest vigtigt er det at få lavet en krybbe og en figur af Jesusbarnet (krybben skal bruges, når man rejser tilbage i tiden for at finde Jesusbarnet).
 • Der skal laves en stor krybbe (krybben skal bruges, når man ankommer fra nutiden og rejser tilbage til nutiden).
 • Posterne skal klargøres. Det er ikke sikkert, I kan/vil bruge alle posterne (men vi synes, at der minimum bør være seks poster ud over tidsrejsen og den afsluttende skattejagt).
 • Figuren med Jesusbarnet skal graves ned. Stedet skal være forholdsvis nemt at se og finde.
 • Der skal laves et kort, der viser, hvor figuren med Jesusbarnet kan findes. Kortet deles i et antal svarende til det antal hold, der skal med på løb. Kortet skal udformes således, at det sted, hvor Jesusbarnet findes, er i midten af kortet. Et hold alene skal altså ikke kunne finde figuren.
 • Ungerne skal inddeles i hold.
 • Eventuelt kan I lave et kort, hvor posterne er indtegnet, eller I kan vælge at sende holdene fra post til post.

Gennemføres alle poster, skal der bruges følgende materialer: - Et krybbespil - En figur af Jesusbarnet - En stor krybbe - Et eller flere tunge kors - Et kalahaspil eller huller i jorden - Sten - Våben til gladiatorkamp - Flasker med forskelligt indhold til Kims leg. En skal være med Nazaretsaft (= æblejuice) - Masser af gazebind - Træ, søm, værktøj - Fiskenet, pap-/plastfisk eller lignende - Slik - Plaststrips - Tang - Et kort, hvor placeringen af Jesusbarnet er tegnet ind.

Fra Postdatabasen

Forhistorie

Dette er en start post.

I husker nok, at i det sidste afsnit af Jesus & Josefine, blev tidsporten ødelagt. Figuren med Jesusbarnet blev lagt i krybben i krybbespillet og dermed kan man ikke rejse tilbage i tiden mere. Men, på en eller anden finurlig måde er Jesusbarnet forsvundet og det er nu muligt igen at bruge tidsporten. Og det er lige det vi skal, vi skal nemlig tilbage i tiden til Nazaret for at finde figuren af Jesusbarnet, og få det lagt i krybben, så tidsporten en gang for alle bliver ødelagt.

Vi må dog passe meget på ikke at få ødelagt tiden og derfor skal vi undgå at møde den rigtige Jesus og få ham til at lave noget om.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

5 - 10 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

Fra Postdatabasen

Tidsrejsen

Krybbespillet er stillet op, og den lille krybbe er tom, tidsporten er altså åben. Når man rører ved den lille krybbe rejser man tilbage i tiden. Tidsrejsen kan foregå ved at man skal igennem en mørk gang/rum, hvor der hænger lagner eller lignende ned fra loftet, i den anden ende står den stor krybbe med lys i/på, og når man når den er man kommet tilbage i tiden. Man kan naturligvis lave tidsrejsen mere virkelig ved at bruge stroboskoblys, tørisrøg, røgmaskine, underlige tidsrejselyde men ved at bruge lys/mørke kommer man langt.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

5 - 10 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

1 styk krybbespil

Fra Postdatabasen

Slæbe kors

Historie

En romersk soldat befaler holdet at hjælpe med at slæbe kors til Golgatha.

Opgave

Holdet skal, som stafet, slæbe et eller flere tunge kors over en bestemt distance.

Forberedelse

Afmærke vejen hvor korset/korsene skal slæbes, sørge udklædning til den romerske soldat samt lave et eller flere tunge kors.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

20 - 30 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

1 flere kors

Fra Postdatabasen

Spille kalaha

Historie

Holdet møder Simon, der sidder og øver sig i at spille kalaha han udfordrer holdet til en dyst.

Opgave

Holdet skal slå Simon i kalaha.

Forberedelse

Lave et kalahaspil (huller i jorden + sten) eller skaffe et rigtigt spil, samt sørge for udklædning til Simon.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

10 - 20 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

100 styk sten

Fra Postdatabasen

Slås mod gladiator

Historie

Holdet møder den romerske gladiator Pardos, der står og øver sig.

Opgave

En/flere fra holdet skal igennem en træningskamp med Pardos. Der skal kæmpes med stok, sværd eller lignende. Inden kampen starter får holdet en instruktion i, hvordan man gør man vinder ved at presse modstanderen ud af den markerede bane.

Forberedelse

Markere bane til kamp, sørge for udklædning samt våben til Pardos.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

5 - 10 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

1 styk våben og udklædning til Pardos
1 rulle afmærkningssnor

Fra Postdatabasen

Smage på Nazaretsaft

Historie

Holdet møder en blind mand, der ikke kan finde flasken med Nazaretsaft.

Opgave

På et bord står en masse forskellige flasker med forskelligt indhold. Flaskerne skal være farvede eller indpakkede, så man ikke kan se indholdet. Holdet skal nu ved at smage sig frem finde flasken med Nazaretsaft.

Forberedelse

Flasker med indhold til posten (Nazaretsaft = æblejuice) samt sørge for udklædning til den blinde mand.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

10 - 20 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

1 masse æblesaft
1 styk udklædning

Fra Postdatabasen

Helbrede en spedalsk

Historie

Holdet møder en spedalsk mand som kan blive helbredt, hvis han bliver forbundet.

Opgave

Manden har en masse sår på arme og ben, som holdet skal forbinde med gaze.

Forberedelse

Masser af gazebind samt sørge for udklædning/sminkning af den spedalske mand.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

10 - 20 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

1 styk udklædning og sminkning til den spedalske
1 masse gazebind

Fra Postdatabasen

Find mobiltelefonen

Historie

Josefines mobiltelefon er blevet væk, og holdet skal hjælpe Judas med at finde den.

Opgave

Ved at ringe til Josefines mobiltelefon, skal holdet finde den, ved at gå efter lyden.

Forberedelse

Gem den ene mobiltelefon godt.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

5 - 10 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

2 styk mobiltelefoner

Fra Postdatabasen

Bygge en kiste

Historie

Josef er ved at lave en kiste til en romersk centurion.

Opgave

Holdet skal hjælpe Josef med at bygge en kisten færdig (en firkantet kasse i træ).

Forberedelse

Værktøj samt sørge for udklædning til Josef.

Deltagere

10 - 20 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

30 - 45 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

1 flere træ
1 flere søm

Fra Postdatabasen

Fange fisk

Historie

Simons far står og er ved at tømme sine garn for fisk (eller også er han i gang med at fiske med fiskestang).

Opgave

En stor fiskenet er fyldt med fisk (lavet i papir/plast eller lignende) som holdet skal få viklet ud af nettet (eller også skal holdet fange fisk med en fiskestang fiskene er musefælder).

Forberedelse

Fiskenet med fisk (eller fiskestænger + musefælde-fisk) samt udklædning til Simons far.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

15 - 20 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

Fra Postdatabasen

Fristelsen

Historie

Holdet møder en som frister dem (Thorsen. Når holdet spørger efter figuren med Jesusbarnet, få de at vide, at den behøver de ikke, det ville da være meget bedre om de fik lidt slik som de kunne dele.

Opgave

Holdet skal naturligvis helst modstå fristelsen, men det er ikke sikkert at alle kan det.

Forberedelse

Udklædning til fristeren.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

5 - 10 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

1 masse slik

Fra Postdatabasen

Blive taget til fange

Historie

Holdet møder en patrulje romerske soldater (minimum to), der tager holdet til fange og fører dem med til fængslet. Her bliver hele holdet lagt i jern (bundet sammen med strips) det skal dog være sådan at mindst en har en hånd fri.

Opgave

Da de romerske soldater forlader fængslet, glemmer de en tang, som holdet selv skal regne ud, at de kan bruge for at slippe fri.

Forberedelse

Udklædning til de romerske soldater.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

20 - 30 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

1 flere strips
1 styk tang

Fra Postdatabasen

Afslutning

Denne post er en slut post.

Når holdet er ved sidste post skal holdet have udleveret en del af kortet. Herefter samles alle hold for at sætte kortet sammen og finde det sted, hvor figuren med Jesusbarnet er gemt (gravet ned). Når figuren er fundet tager alle samlet tilbage gennem tidsporten, (omvendt i forhold til da man ankom) og placerer Jesusbarnet i krybben. Nu er tidsporten ødelagt for altid og løbet er slut.

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

10 - 20 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

1 styk et kort, hvor placeringen af Jesusbarnet er tegnet ind
1 styk en figur af Jesusbarne

Deltagere

10 - 100 personer

Alder

7 - 15 år

Varighed

60 - 120 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Andre løb