FLIX-natløb

Tag på natteløb i det ydre rum på planeten FLIX og led efter den berygtede puzzle-sampler.

Indsendt af

Beskrivelse

 • Hytten er nu et rumskib, nemlig det gode lejrskib Vestershuttle, som er nødlandet på en kendt, rimelig venligsindet planet ved navn FLIX i galaksen JONSTRUPTÅGEN i stjernebilledet PILTAURUS.
 • Det er jo helt almindeligt nu om dage at tage på kredsweekend i rummet med VESTERSHUTTLE i den for længst udforskede JONSTRUPTÅGE, så det er der i og for sig ikke noget særligt nyt i.
 • Men vores lejrskib er jo efterhånden blevet lidt gammelt og slidt. Det har godt nok fået den årlige overhaling og reparation i maj måned, og Rumfartstilsynet har fornyet space-certifikatet igen i år. Der er imidlertid sket det, at et par tumlinge har pillet ved VESTERSHUTTLEs hovednavigationsinstrument, den såkaldte puzzle-sampler, så nu er vi nødlandet på planeten FLIX i JONSTRUP-TÅGEN!
 • Som sagt før, så er planeten FLIX kendt, så det er egentlig ikke noget stort problem at komme herfra igen - når vi altså har fået skaffet reservedelene frem fra de hemmelige depoter her på FLIX!
 • Det skal I klare - de særligt udvalgte, særlig kloge, særlig hårdføre, modige og hurtige lejr - nauter!
 • For at være helt sikre på at få en ny puzzle-sampler frem fra de hemmelige depoter, vil I blive sendt afsted i tre hold. Så skulle der være en chance for, at i hvert fald nogen af os kommer tilbage til Jorden.
 • Opgaven er ikke uoverkommelig, for vi har nogle fast udstationerede jordagenter her på FLIX, som passer på reservedelsdepoterne.
 • Men, som jeg sagde i starten af briefingen: Planeten FLIX er kun rimelig venligsindet!
 • Planeten FLIX er nemlig beboet af nogle få FLIXer, som hader rumskibe og elektronik. Når de ser rumskibe, så kommer de tæt på, men kan - heldigvis - ikke gøre noget ved det.
 • FLIXerne er ikke direkte livsfarlige. Der er endnu ikke rapporteret dødsfald i forbindelse med et møde med en FLIX - undtagen én gang, nemlig da en Jordastronautpioner for 50 år siden tog det hidtil eneste billede af en FLIX i naturlige omgivelser (billedet vises rundt).
 • Det er nemlig sådan, at FLIXerne kan forvandle sig, så de ligner de væsener, der lander her på planeten - næsten altså. Meget, meget snedigt, for så kan de jo også komme til at ligne mennesker.
 • Det er jo lidt kedeligt, for så er det jo svært at skelne FLIXerne fra vores Jordagenter (- som jo er rigtige mennesker).
 • Men vi rigtige mennesker har en fordel frem for FLIXerne: Vi kan se rødt lys i mørke, og det kan FLIXerne ikke! FLIXerne kan se blåt lys, grønt lys og hvidt lys. Hvidt lys gør dem faktisk helt vilde og virker tiltrækkende på dem!
 • Og glemte jeg at sige, hvad FLIXerne gør, hvis de tager fremmede til fange? Nå ja,de sætter fangerne på straffearbejde!

Hvordan løser I så jeres opgave? - Først og fremmest: Hold jer fra FLIXerne! Husk, de kan ikke se rødt lys, og så ser og hører de ikke alt for godt. Men husk på, at de ikke er dumme. De er faktisk ret snedige og kan finde på at lokke jer i en fælde! Og husk også aldrig at slås med en FLIX. De er for stærke for jer. Overgiv jer, hvis I bliver fanget. - Skynd jer så meget som muligt med at finde puzzle - sampleren. - Vores Jordagenter har fået besked om, at I er på vej frem til de hemmelige depoter, så de er klar til at hjælpe jer med at finde vej og med at finde stumperne til puzzle-sampleren. - Når I kommer ud i FLIX-ødemarken, så hold jer til de udtørrede flodlejer (veje og stier) og kig godt efter lygter, der blinker rødt A (.-), hvis I blinker rødt K (-.-) ude i ødemarken, når I er i tvivl om vejen, og om hvor Jordagenterne og depoterne er. - Pas på, for FLIXerne har måske også fået fat på nogle lygter, som kan lyse i alle farver - også rød, men FLIXerne kender ikke vores hemmelige blink!

Holdet skal være samlet hele tiden inden for cirka to meter af hinanden, ellers kan I ikke beskytte hinanden.

TIL SIDST: FLIX atmosfæren er næsten lige som Jordens, så det er ikke nødvendigt at tage rumdragterne på!

Fra Postdatabasen

Find stumper af reservedelen

Find et par stumper af reservedelen (puzzle - sampleren) ved at følge snoren til depotet.

Beskrivelse

Giv en historie til holdet om at man har været nødt til at gemme reservedelene i et skjult depot, så FLIXerne ikke kan finde dem.

Bliv på posten for at passe på, at FLIXerne ikke følger efter holdet til det hemmelige depot.

Holdet må selvfølgelig kun tage den pose reservedele, der svarer til holdets farve eller nummer. Efter at posen er fundet, skal holdet vende tilbage til posten.

Posen med reservedelene medbringes af holdet på den videre færd i FLIX-landet.

Vejled holdet om vejen til næste post.

Blinkkommunikation

Holdene spørger hvor I er ved at blinke K (-.-), I svarer (mange gange) ved at blinke A (.-). Husk at bruge rødt lys.

De forskellige hold skal have en farve/nummer som passer til de poser med reservedele de skal finde.

Deltagere

4 - 20 personer

Alder

7 - 11 år

Varighed

10 - 20 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

2 styk
1 styk pose pr. hold
1 rulle høstbindegarn

Fra Postdatabasen

Bliver forfulgt?

Reservedelene til rumskibets puzzle - sampler er gemt i et hemmeligt depot i åen.

Poserne er dumpet i åen i det udvalgte område.

Beskrivelse

Giv en historie til holdet om at man har været nødt til at gemme reservedelene i et skjult depot, så FLIXerne ikke kan finde dem.

Bliv på posten for at passe på, at FLIXerne ikke følger efter holdet til det hemmelige depot.

Holdet må selvfølgelig kun tage den pose reservedele, der svarer til holdets farve eller nummer. Efter at posen er fundet, skal holdet vende tilbage til posten.

Posen med reservedelene medbringes af holdet på den videre færd i FLIX-landet.

Vejled holdet om vejen til næste post.

Blinkkommunikation

Holdene spørger hvor I er ved at blinke K (-.-), I svarer (mange gange) ved at blinke A (.-). Husk at bruge rødt lys!

Deltagere

4 - 10 personer

Alder

7 - 11 år

Varighed

10 - 20 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

2 styk
100 styk ankre
1 styk pose pr. hold
1 rulle afmærkningssnor
1 rulle snor

Fra Postdatabasen

Klatretræ

Find flere stumper til puzzle - sampleren. De er gemt i det hemmelige depot i træet.

Find et godt klatretræ lidt af vejen fra stier og veje. Hæng poserne to-tre meter oppe.

Beskrivelse

Giv en historie til holdet om at man har været nødt til at gemme reservedelene i et skjult depot, så FLIXerne ikke kan finde dem.

Bliv på posten for at passe på, at FLIXerne ikke følger efter holdet til det hemmelige depot.

Holdet må selvfølgelig kun tage den pose reservedele, der svarer til holdets farve eller nummer. Efter at posen er fundet, skal holdet vende tilbage til posten.

Posen med reservedelene medbringes af holdet på den videre færd i FLIX-landet.

Vejled holdet om vejen til næste post.

Blinkkommunikation

Holdene spørger hvor I er ved at blinke K (-.-), I svarer (mange gange) ved at blinke A (.-). Husk at bruge rødt lys!

Hvert hold får en farve/nummer poser med reservedele skal så laves i hver sin farve/nummer, så holdet kan genkende posen.

Deltagere

4 - 10 personer

Alder

7 - 11 år

Varighed

10 - 20 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

2 styk
1 styk pose pr. hold
1 rulle snor

Fra Postdatabasen

Gående FLIXer, F1

Prøv at forvirre og sinke holdene, samt at vise tilstedeværelse af FLIXer i området.

Udførelsen består i, at holdenes rute afpatruljeres, så holdene bliver nødt til at flygte og/eller gemme sig.

Husk, at I ikke kan se rødt lys og at I ikke hører så godt. Dette skulle gøre det (-næsten) umuligt at fange nogle jordboere.

I skal bevæge jer synligt på veje og stier, tale dæmpet sammen (-på flixsk, hvis I er nær et hold) og bruge hvidt lys af og til, til at finde vej ved.

HVIS nogle hold skulle være dumme nok til at bruge andet end rødt lys, eller larme undervejs, så forfølg dem lidt og lad dem vide, at de er forfulgt (-tal sammen, lys på vejen og løb lidt støjende). I må ikke bevæge jer uden for jeres område - og heller ikke lure ved posterne.

HVIS et hold er for dumme (-vader ind i jer, gemmer sig for dårligt, provokerer osv.), tages holdet til fange. Sig: I er taget til fange - stille og roligt, uden dramatik, ungerne skal ikke forskrækkes eller skræmmes.

Straffearbejdet

Fem armbøjninger hver! Derefter frigives holdet igen.

Deltagere

2 - 6 personer

Alder

7 - 11 år

Varighed

15 - 20 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs

Materialer

2 styk
1 styk nylonstrømpe pr. person

Fra Postdatabasen

Stationære FLIXer, F1

Forsøg at lokke holdene på afveje!

Sæt jer på det angivne sted, lidt i skjul, og når et hold nærmer sig, så blink U (..-) med lygten indtil holdet hopper på den - eller fortsætter.

Hvis holdet hopper på den, vil de komme hen imod jer og/eller begynde at blinke K (-.-) med deres røde lygte.

Lad dem komme helt hen til jer, og stil jer så op foran og bagved dem og sig: I er taget til fange! Det er vigtigt, at det hele foregår udramatisk og stille og roligt. Det er ikke meningen, at andre hold skal vide, at I er der - og ungerne skal ikke forskrækkes eller skræmmes (mere end de er i forvejen).

Straffearbejdet

Holdet skal udføre 15 armbøjninger og 15 englehop i alt. Holdet må altså gerne dele opgaven ud på flere deltagere. Larm, støj, råben og højrøstet tale giver ekstra straf, som I bestemmer størrelsen af! Vær hårde - og sørg for så lidt støj som overhovedet muligt.

Efter udstået straf løslades holdet.

Deltagere

2 - 10 personer

Alder

7 - 11 år

Varighed

5 - 10 min.

Inde/ude

Udendørs

Materialer

1 styk nylonstrømpe pr. person
2 styk

Deltagere

20 - 60 personer

Alder

7 - 11 år

Varighed

60 - 120 min.

Inde/ude

Indendørs
Udendørs