Dramamærket

Formål

Dramamærket er til for at skabe gode og ”leg-rige” oplevelser for både FDFerne og lederne. I dramamærket kan vi lege ligeværdigt og skabe rum til refleksion og samtaler. Lederen er den, som skaber rammen for, at FDFerne deltage og skabe drama, samt opleve at være tilskuer og lytte på andre. FDFerne kan få medansvar og indflydelse i aktiviteterne, hvis lederen tør at give slip og lade medlemmerne interagere og forme indholdet i en given aktivitet. Dramaaktiviteter er en storartet mulighed for at skabe et stærkt fællesskab for sin FDF-klasse. Her er der mulighed for at man kan se hinanden i nye sociale kontekster, hvor intet er forkert.

Af: Mathias Jensen og Morten Overgaard