Vi kan selv tænde bål!

Derfor tager vi mærket

Bålet er en forudsætning for det primitive lejrliv. Her prøver vi for første gang at tænde vores eget bål.

Aktivitetsforslag 1

Hold et bålmøde med disse elementer:

  • Snitning af spåner til optænding

  • Samling af tørt kvas

  • Hugning af småpinde

  • Basal forståelse af brandtrekanten

  • Håndtering af tændstikker

  • Tænd dit eget bål

  • Osv.

Aktivitetsforslag 2

Lad FDFerne prøve kræfter med optænding af et bål og vigtigheden af ordentlig forberedelse.

Aktivitetsforslag 3

Giv FDFerne en god oplevelse af, at de selv kan tænde et bål og holde det i gang.

Vejledning

Brandtrekanten: Man skal have tre elementer, for at ild kan opstå: Ilt, tilstrækkelig varme og brændbart materiale. Disse tre ting illustreres normalt som værende siderne i en trekant. Sammensættes disse elementer, kan ilden opstå – fjernes et af elementerne slukkes ilden (eller kan ikke opstå).

Oplevelse

Vi kan selv tænde bål!

Nummer

4

Mærketråd

Bålaktivitetsmærket

Tilbage