Vi kommunikerer med billeder

Derfor tager vi mærket

Et billede siger mere end 1.000 ord. FDFerne skal opleve, at man sagtens kan kommunikere meget præcist helt uden ord.

Aktivitetsforslag 1

Gennemfør et fotoløb hvor alle posters placering, udelukkende kommunikeres gennem billeder.

Aktivitetsforslag 2

Lav sammen en fortælling med billeder. Det kan være ”FDF i vores by”, ”Et besøg på plejehjemmet” eller mere konkret ”Den lille Rødhætte”, eller en historie I selv finder på. Tal om og planlæg hvilke billeder, I skal bruge. Lav til slut en udstilling i kredshuset.

Aktivitetsforslag 3

Sørg for at hvert hold har et kamera. Uddel en liste med et passende antal opgaver eksempelvis 50 opgaver på 24 timer. En ko, en præst i præstekjole, en sæl. Giv på forhånd point efter sværhedsgrad, fotokvalitet, opfindsomhed osv.

Vejledning

Fotoløb: Løsning på posterne til fotoløb dokumenteres ved at sende et billede med mobiltelefonen, eller tage et billede med et medbragt digitalkamera. Man kan også dele holdet i to. Hvert hold går ud i byen i hver sin retning og gemmer et lille FDF-skjold. De tager herefter et billede af det. Gangen efter får holdene det andet holds billeder og skal så ud og finde stederne og de laminerede skjolde. Skriv evt. afsender på skjoldet, og dato for, hvornår de fjernes. I kan justere løbets sværhedsgrad ved enten at vise meget af stedet, eller sværere ved at zoome ind på én lille detalje på stedet. Måske skal man blot finde en genstand på stedet, måske skal man løse en opgave.

Inspiration

Invitér en dygtig fotograf eller kunstner forbi, og lad vedkommende gøre jer klogere på emnet. Tal om forskellen på nærbilleder og billeder i total, samt forskellige perspektiver. Man kan måske også introducere større børn for forskellige redigeringsmuligheder.

Oplevelse

Vi kommunikerer med billeder

Nummer

1

Mærketråd

Kommunikationsmærket

Tilbage