Bæredygtig madlavning

Derfor tager vi mærket

For at give en fornemmelse af, hvordan den enkelte persons madforbrug påvirker samfundet, miljøet og klimaet, samt hvad der skal til for at ændre forbruget i en mere bæredygtig retning. Mærket kan med fordel kobles til Verdensmålene.

Aktivitetsforslag 1

Zero Waste! Lav mad der ikke efterlader affald (eller meget lidt skrald). Gå på opdagelse i supermarkedet og undersøg, hvilke madvarer der er mest bæredygtige. Afhængigt af målgruppens alder, kan I udelukkende tage udgangspunkt i den synlige belastning (emballage m.v.), eller både i synlig og usynlig (CO2-udledning ved produktion og transport) belastning.

Aktivitetsforslag 2

Undersøg alternativ mad med lav klimabelastning - Biller og insekter - Rødder - Blomster

Aktivitetsforslag 3

Drøft konsekvenserne af fødevareproduktion, og hvordan de negative konsekvenser kan formindskes: - Fældning af skove - Anvendelse af m2 til dyrkning - Vandforbrug - Forbrug af øvrige ressourcer

Vejledning

Når der arbejdes med bæredygtig madlavning, er det vigtigt ikke at blive fanatisk og hysterisk, men derimod tænke på hensynet til naturen, miljøet, samfundet og kloden.

Ved "Zero Waste" er formålet, at der ikke produceres affald. Ved affald forstås eks. emballage, mens kompost (bioaffald) ikke er problematisk. Der kan evt. arbejdes med hvordan den naturlige kompost kan anvendes i madlavning (eks. fond kogt på skræller fra kartofler, gulerødder, løg m.m.)

Oplevelse

At vi i hverdagen kan gøre en forskel for kloden.

Nummer

7

Mærketråd

Madmærket

Tilbage