At lege med stemmen

Derfor tager vi mærket

Vi tager mærket for at opleve, at stemmen kan bruges til at lege med. Vi ønsker at give børn og unge et trygt rum, hvor de udforsker mulighederne i deres stemmer.

Aktivitetsforslag 1

Syng med “maske på” Vi leger, at vi er forskellige roller og synger sange ligesom rollerne ville synge dem.

Aktivitetsforslag 2

Lav et vrøvleorkester og beat boxing Del jer i f.eks. tre grupper. Hver gruppe aftaler en vrøvlelyd, som de kan synge i kor – f.eks. ”wack-tjuka”.

Aktivitetsforslag 3

Lav en sang-impro-starter.

Vejledning

1: Vi kan f.eks. være julemænd, der synger “Jeg kører i min lille bil”. Vi kan være en operasanger, en sørøver eller en fornem dronning. Find selv på roller og sange. I kan skrive idéerne på sedler af to forskellige farver papir. Derefter trækkes der tilfældigt en sang og en rolle, som I prøver.

2: Midt mellem grupperne står en dirigent. Når dirigenten peger på en gruppe, skal denne synge sin lyd. I kan på skift prøve at være dirigent, og grupperne kan også prøve forskellige vrøvlelyde. Hver gruppe kan have to lyde samtidig, så dirigenten skal pege højt eller lavt for at vælge. I kan også aftale tegn, der betyder, at lyden skal laves med en bestemt “maske på” (læs aktivitetsforslaget ovenfor). Prøv at lave en runde, hvor grupperne på skift laver en lyd/melodi, der kan loope i ring. En gruppe starter og den næste finder på en lyd/melodi, de synes lyder godt sammen med den første. Byg på den måde et lille lydmaleri op sammen. I kan aftale en fælles kort sangtekst, der afbryder lydmaleriet med et fælleskor. Dirigenten tænder og slukker for de forskellige grupper og signalerer, hvornår alle pludselig skal skifte til fælleskoret.

3: Fyld en hat med billeder (f.eks. fra et spil billedlotteri) og sedler med ord, som I vælger. Legen er, at man trækker et billede eller et ord og ud fra det straks finder på en lyd, melodi eller kort sangtekst. Man kan evt. være 2-3 FDFere, der gør det sammen, så man ikke står alene. Lyden gentages i ring, mens de næste trækker fra hatten og bygger på. En dirigent kan evt. tænde/slukke for lydene eller lade grupperne trække nye billeder/ord.

Oplevelse

At lege med stemmen.

Nummer

2

Mærketråd

Musikmærket

Tilbage