At tro og musik hænger sammen

Derfor tager vi mærket

Vi tager mærket for at møde børn og unge med tro og kristendom gennem salmer og øvrig musik. Vi ønsker, at børn og unge kender til salmer skrevet i FDF.

Aktivitetsforslag 1

Salme-dysten. Find på forskellige lege og konkurrencer med udgangspunkt i salmer. Aktiviteterne kan laves i hold og I kan føre point eller flytte jer rundt på en kæmpe spilleplade. Det kan også bygges op som et løb eller grupper kan fremvise på skift.

Aktivitetsforslag 2

Gennemfør en salme-års-marathon Tænk salmesang ind i årsplanlægningen: Drøft i ledergruppen hvilke salmer, I synes, jeres FDFere skal kende og hvor tit I skal synge en ny.

Aktivitetsforslag 3

Sang, tro og samtale. Tag fat i forskellig musik, som børnene hører og gør sangene til udgangspunktet for en dialog om livet og tro. Hør nummeret og tal om, hvorfor I tror, at kunstneren har skrevet netop denne sang. Hvad fortæller sangen om det at være menneske?

Vejledning

1: Idéer: - Syng en salme på skift én linje ad gangen - Samle udklippede salmetekster - Syng en salmetekst på en anden melodi, så godt det passer. - Lav fagter eller en danse-koreografi til en salme - Gæt en salme ud fra en engelsk oversættelse

Overvej, om der bruges salmer, som børnene/de unge kender eller om det også er meningen, at der skal læres nye salmer.

2: Et eksempel på en salme-planlægning kunne være, at I til 6 mødeaftener på et år sætter tid af til at synge en ny salme og tale om, hvad I får ud af den. Tænk gerne salmens tema ind i de forskellige kristne højtider eller traditioner, som I har om i løbet af året. I kan også tage ud af huset: - Salmer i det grønne

  • Lav en aftale med en organist og få fremvist et orgel

  • Optræd med julesalmesang i byen

Inspiration

Flere salmer er skrevet i FDF. Eksempler på disse er: ’Du som har tændt millioner af stjerner’, “Nu går solen sin vej”, “Alle er givet”. I kan introducere jeres FDFere for FDF-salme-historien, ved at synge disse salmer.

www.folkekirken.dk og www.kristendom.dk, kan I læse om samle-bogens historie, og hvad en salme er.

www.dendanskesalmebogonline.dk kan I høre melodier, finde ordforklaringer samt noter til de forskellige salmer.

Oplevelse

At tro og musik hænger sammen.

Nummer

5

Mærketråd

Musikmærket

Tilbage